LÆSERBREV : Kystsikring handler også om tryghed og velfærd

Af Peter Skriver Nielsen
Kommunalrådspolitikker og kandidat (A)

Vestkysten eroderes af naturen, jeg og mit parti i Thisted kommune er sikre i vores sag når vi siger: Det er en fælles opgave at sikre os, at naturen ikke ødelægger land og bysamfund mod stormens rasen.

I Lildstrand har vi en forpligtelse til at sikre der ikke opstår gennemstrømning fra havet ved parkeringspladsen, med risiko for store vandskader i dele af Lildstrand, hvor arealerne bagved skråner meget ned mod bysamfundet.

Pt. Er det ikke lovligt at etablere hård kystsikring på den kommunale strækning, men engang i 2018 med lovændringen der gør det muligt, så er vi klar til at vi SKAL sikre kommunens strækning, og er klar til at finde økonomien til at gøre det for.

Indtil da skal og hvis Æ STORM rammer igen, så skal vi være klar til at midlertidig, og hurtigt sikre strækningen, eksempelvis med sandfodring.

Det er en fælles opgave og en fælles udgift, og vi er godt klar over, at andre ikke mener det er en opgave alle kommunens borgere skal være med til i fællesskabets ånd at betale for, men det mener vi det er.

Det er jo osse kommunal medfinansiering til strækningen Lodbjerg fyr / Nymindegab, hvor vi skal holde et vågent øje med den nyetablerede sikring der netop er udført ved høfte 96 ved Agger, hvor havet osse hvert år gnaver voldsomt i vores dejlige land.

I Agger, Lildstrand og andre steder på vestkysten, lever man i utryghed og uvished om hvor, og hvornår den næste storm tager en luns af vort land.

Venlig hilsen
Kommunalrådspolitikker og kandidat (A)
Peter Skriver Nielsen
Møllevænget 18
7760 Hurup Thy
Tlf. 61655902
Forfatter

Related posts

Top