LÆSERBREV : Kultur skaber udvikling på Mors

Af Lauge Larsen, kandidat til regionsrådet i Nordjylland for Socialdemokraterne
og Tore Müller, kandidat til Morsø Kommunalbestyrelse for Socialdemokraterne

Kultur skaber udvikling.

Kultur er med til at skabe et godt liv i en kommune. Derfor er kulturen også vigtig for bosætningen. Vi ved, at mange borgere vælger bosætningskommune efter, om der er er et aktivt kulturliv.

Der skal fortsat være fokus på kulturlivet på Mors. Derfor er det også afgørende, at Morsø Kommune er blevet nationalt kendt som Kultur-Ø, især gennem det årlige Kulturmøde.

Kulturen skal i endnu højere grad være en del af kommunens og borgernes DNA. Socialdemokratiet tror på, at et rigt kulturliv er til gavn for befolkningen, og at det skaber flere ressourcer til kommunen på kort og på langt sigt.

Morsø kommune har et snævert kulturelt samarbejde med Region Nordjylland gennem Kulturkanten. Dette samarbejde ønsker vi at udbygge.

Socialdemokratiet ønsker i de næste 4 år:
-at værne om driften af eksisterende kulturtilbud.
-at samarbejde med nabokommunerne, for at sikre nye kulturtilbud.
-at sætte fokus på talentpleje i kommunens kulturtilbud.
-at integrere kultur i planlægningen af det offentlige rum på tværs af forvaltningsområderne.
-at alle kulturelle events og aktiviteter, der igangsættes af unge under 18 år, skal have særligt gunstige forhold f.eks. praktisk hjælp eller hjælp til formidling.
-at give amatørerne i kulturlivet bedre betingelser for at udvikle sig.

Forfatter

Related posts

Top