LÆSERBREV: Konservativt sludder

Skrevet af
Bo Fink, Spidskandidat for Enhedslisten på Mors ved KV17
Sundbyvej 156
7950 Erslev

Hvordan den konservative spidskandidat Thomas Jensen kan få mit indlæg i Morsø Folkeblad om stop for molergravning i Stærhøj til at handle om en ekstra vejskat på Mors, er meget gådefuldt. Mit indlæg handlede slet ikke om vejskatter, men derimod om, at kommunen slet ikke bør vedtage det kommuneplantillæg, der vil muliggøre gravning af moler i Stærhøj.

Om vejene skrev jeg, at transporten af moler vil påføre kommunen et ukendt stort millionbeløb til vejudgifter. Vejskat blev ikke nævnt med et eneste ord. Derimod handler det om at stoppe molertransporterne, inden de kommer i gang.

Det bliver direkte usmageligt, når Thomas Jensen også i sit indlæg prøver at gøre sagen til et lokalpolitisk opgør mellem Nordvestmors og Nordmors. Han postulerer, at jeg udpeger andre områder på øen for at friholde eget område. Det er simpelthen forkert. Hesselbjerg på Nordmors kan ikke holdes fri, hvis der graves i Stærhøj.

Hesselbjerg er i den netop vedtagne råstofplan blevet udpeget til graveområde (og Erslev til interesseområde). Der vil derfor blive gravet ved Hesselbjerg og uanset hvad.

Ikke bare Enhedslisten på Mors men også Enhedslisten i Nordjylland mener, at Stærhøj Øst bør friholdes for gravning fordi bakken indgår markant i det sammenhængende storbakkede landskab ved Hanklit og Salgjerhøj, og fordi en tilladelse vil påføre kommunekassen et ukendt stort millionbeløb til vejvedligeholdelse. Dette gør det meningsløst at komme med insinuationer om sognepolitik.

Foto : Enhedslisten

 

Forfatter

Related posts

Top