LÆSERBREV : Kollektiv trafik på Mors under pres

Af Poul Kristensen
Medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Demokratisk Balance

Den kollektive trafik på Mors er under pres og har været det i en længere årrække. På øens lokalruter er der ganske vist gratis kørsel, men hvad hjælper det, når det ikke er muligt at komme frem og tilbage inden for rimelig tid. At få transporttiden til at harmonere med mødetiden på arbejdet er næsten umuligt, eller i bedste fald kun muligt med meget lange transporttider.

Bustrafikken er næsten udelukkende møntet på kørsel med skolebørn, og unge til vore uddannelsesinstitutioner, hvorimod det ”voksne” publikum må ty til flextaxa eller almindelig taxa, hvis man ikke har mulighed for at transportere sig selv eller ved andres hjælp.

Vi støder i Teknik- og Miljøudvalget jævnligt på trælse problemstillinger, hvor børn, forældre og andre gør opmærksom på lange ventetider, og vi forsøger med lappeløsninger at rette til.

Den kollektive trafik har stor betydning for bosætningen på vores ø, og noget som potentielle tilflyttere vægter højt, hvis man vil bosætte sig uden for Nykøbing. Vi står lige nu med et arbejdsmarked, som efterspørger arbejdskraft, og hvor infrastrukturen – og herunder den kollektive trafik – spiller en afgørende rolle for, om rekrutteringen af den nødvendige arbejdskraft til vores virksomheder skal lykkes.

Demokratisk Balance har tidligere forsøgt at få et overblik over lovgivningen på området. Hvad skal løses regionalt og hvad kan vi selv løse lokalt? Vi fik en halvkvædet vise om, at vi lovgivningsmæssigt er pligtige til at samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT), men ikke noget om i hvor stort omfang. Vi er med på at de regionale ruter selvfølgelig skal betjenes via NT, men hvad med de lokale?

Det nærliggende vil være at have egentlige skolebusser til børn og unge. De lokale taxavognmænd har i forvejen meget kørsel for kommunen, herunder til børn med særlige behov, både på og uden for øen. Vi bør kunne inddrage såvel lokale taxaer som busser i vores almindelige kollektive trafik, og ad den vej sikre at både morsingboer og turister kan komme nemt rundt på hele øen, måske ikke gratis som i dag, men stadig til en meget fornuftig pris.

Demokratisk Balance vil derfor efter valget søge at skaffe flertal for at, der udarbejdes et egentlig servicetjek på den kollektive trafik på Mors. Kan de ca. 16 mio. vi i dag bruger på området bruges bedre og tilmed måske tilgodese lokale vognmænd og samtidig tilbyde en bedre service for alle? Vi tror, der findes en bedre løsning end den nuværende!

Forfatter

Related posts

Top