Læserbrev: Klimahandling i fællesskab.

Læserbrev af
Lars Bo Majgaard (RV), KV21-kandidat på Mors

I Danmark har Folketinget vedtaget en klimalov, som forpligter den til enhver tid siddende regering til at reducere CO2 udledningen i Danmark med 70 % inden 2030, samt at sikre klimaneutralitet senest i år 2050.

Samtidig fastsætter loven at der nedsættes et nationalt klimaråd, som årligt sammen med Folketinget skal evaluere Regeringens initiativer i forhold til at nå målet i klimaloven.

Det kommer til at kræve forandringer og handling på alle niveauer i samfundet, og skal vi nå målene i klimaloven betyder det også at den enkelte kommune skal handle og reducere sin CO2 udledning med 70 % inden 2030.

Det er der nogen kommuner, som tager mere alvorligt end andre og her står Morsø kommune desværre ikke i første række.

14. september var jeg i Thisted hvor Klimaalliancen Thy præsenterede sine klimavisioner for Thy. Her skitseres det hvordan man vil nå målet om 70 % CO2 reduktion i 2030. I Thy har man altså taget opgaven på sig og resultatet er blevet en rapport, som giver et bud på en klimavision, der kan realiseres i Thisted kommune.

Radikale Venstre synes det vil være oplagt, at vi på Mors lader os inspirere af Thisted kommune og nedsætter et kommunalt Klimaråd.

Klimarådet skal have en bred sammensætning, da det er en forudsætning for at nå målet om 70 % CO2 reduktion i 2030, at alle sektorer er repræsenteret. Det være sig erhvervslivet, landbruget, private aktører og kommunen.

Målet for klimarådet skal være at vi får formuleret en klimapolitik, der beskriver hvordan vi i fællesskab kan opfylde Morsø kommunes del af klimamålet, og som løbende kan evaluere kommunens indsats i forhold til at nå målene og komme med input til forbedringer.

Jeg er sikker på at erhvervslivet, landbruget og private aktører hellere end gerne vil indgå i dette arbejde, men vi skal have kommunalbestyrelsen og dermed kommunen med også!

Det kræver at vi ved kommunalvalget i november vælger politikere, som tager klimakrisen alvorligt!

Forfatter

Related posts

Top