LÆSERBREV : Kan støtte DF – til en vis grænse

Af Poul Kristensen
Medlem af Kommunalbestyrelsen på Mors for Demokratisk Balance

Kære Meiner Nørgaard,

du har kommenteret mit læserbrev vedrørende kollektiv trafik og siden er jeg faktisk blevet endnu mere gråhåret, og det fordi at jeg har gået og tænkt og tænkt over hvornår vi i Demokratisk Balance har stillet forslag som vi ikke har haft pengene til. At det skulle være velkendt at vi ikke altid er villige til at finde penge til de ting vi kommer med er simpelt hen IKKE KORREKT. Vi har i alle årene været en del af budgetforligene hvor vi aktivt har medvirket, og vil jeg tillade mig at sige, altid haft stor fokus på økonomien. Jeg har heller aldrig på møder i det tekniske udvalg stillet forslag som jeg ikke har haft økonomien til. Det er meget vigtigt for Demokratisk Balance at vi altid har en god økonomi, men når det er sagt tør vi dog godt investere i vores fremtid, så vi er sikre på at vi også fremover har både udvikling, og en god økonomi.

Jeg må tilstå at jeg ikke har haft behov for at læse valgprogrammet for Dansk Folkeparti, og at jeg dermed ikke var klar over at I rent faktisk også vil ændre noget i den kollektive trafik. Umiddelbart lyder det da for en god ide at tage administrationen hjem, det tror jeg faktisk godt at vi kan bliver enige om, og så ærgerligt at du ikke har stillet dette forslag tidligere. Ved at hjemtage administrationen kan vi måske hjælpe lidt på de trælse oplevelser som mange får når de skal transporteres til og fra sygehuse, og mange af de andre problemer som opstår fordi man ikke lokalt har planlægningen og overblikket. Her må man sige at teori er én ting og praksis noget helt andet.

I forbindelse med budget forhandlingerne for 2017, altså forrige budgetforhandlings runde stillede vi rent faktisk vor administration et spørgsmål omkring muligheden for at hjemtage den kollektive trafik, og vi fik i den forbindelse et mundligt svar om at vi skal være tilsluttet NT, ligesom du jo også skriver. Men hvad betyder det egentlig? Er det kun det regionale rutenet vi skal være tilsluttet og betale til, og kan vi vælge at lave egentlige skolebusser tilknyttet øens skoler? Kan vi lade taxi vognmændene på øen overtage den lokale rutekørsel, eksempelvis lig en teletaxa ordning, eller kan vi finde andre og bedre løsninger, ja det er det vi gerne vil have undersøgt og sat nogle tal på, så må vi jo se hvad økonomien siger og hvordan kommunalbestyrelsens prioritering er til den tid.

Meiner Nørgaard, vi kan godt støtte det forslag I kommer med, men vi skal langt videre.

Forfatter

Related posts

Top