Læserbrev: Kan Anette Svindborg (DF) både blæse og have mel i munden?

Læserbrev af
Stine Isaksen, Spidskandidat for Alternativet i Vestjylland og
Susanne Zimmer, Spidskandidat for Alternativet i Nordjylland

Anette Svindborg argumenterer i Limfjord Update (22. februar) for, at tørklæder skal være forbudt på offentlige arbejdspladser.

Samtidig kommer der nye tal, som viser, at der i dag ansættes flere SOSU-medarbejdere med det, man kalder ”ikke-vestlig baggrund” end med etnisk dansk baggrund.

Heldigvis er der altså stadig mennesker, som – uanset baggrund – vil påtage sig det vigtige hverv det er at passe vores syge og gamle. Tak for det.

Men fordi der bliver flere ældre byder fremtiden på kæmpe rekrutteringsudfordringer i ældreplejen. FOA forudser, at vi i løbet af de næste 10 år kommer til at mangle 40.000 SOSU-medarbejdere.

Derfor mener vi, at vi som samfund skal arbejde hårdt på at gøre vilkårene og ikke mindst lønnen meget bedre for SOSU-medarbejdere, så jobs inden for området bliver mere attraktive – både for dem med og uden tørklæde.

Men man kan ikke både blæse og have mel i munden. Anette Svindborg og ligesindede skal vælge: Vil man 1: Straffe kvinder med tørklæde ved at udelukke dem som medarbejdere i det offentlige eller 2: Sørge for, at vi kan opretholde gode og værdige vilkår for vores ældre?

Vi vil tillader os at komme med en forudsigelse, for hvis det går som det plejer, stemmer DF gerne for forringelser for ældre og svage grupper, hvis de kan få en symbolpolitisk sejr på indvandrerpolitikken.

Forfatter

Related posts

Top