Læserbrev: Kære regering….

Læserbrev af
Hanne Haldrup
Medlem af bestyrelsen for Morsø Gymnasium udpeget af kommunalbestyrelsen

Kære regering

Vi har et velfungerende gymnasium på Mors med en dygtig ledelse.

Vi har et velfungerende gymnasium på Mors med medarbejdere, der brænder for deres arbejde og deres uddannelsesinstitution.

Vi har unge, som udvikles og trives på Morsø Gymnasium og som kvalificerer sig til videre uddannelse og til livet.

Det er vigtigt for Mors, det er vigtigt for Danmark, at uddannelsestilbuddene er til stede, hvad enten man bor på Mors eller i en storby.

Omprioriteringsbidraget og tilskudssystemet – sammen med faldende antal af unge i alderen 16 – 17 år på Mors – er en reel trussel for gymnasiets fortsatte eksistens.

Derfor er det nødvendigt, at omprioriteringsbidraget annulleres og/eller at tilskudssystemet ændres, så også små gymnasier, herunder Morsø Gymnasium, fortsat kan levere en kvalificerende ungdomsuddannelse.

Erhvervslivet mangler arbejdskraft og regeringen har udarbejdet en strategi, som skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Det betyder bl.a., at omprioriteringsbidraget på 2% afskaffes på erhvervsuddannelserne fra 2019. Et fornuftigt tiltag og en god prioritering!

Tilbage er, at også andre uddannelsesinstitutioner har behov for at omprioriteringsbidraget tages væk og at tilskudssystemet revideres, herunder vores lokale Morsø Gymnasium.

Jeg havde håbet, at Undervisningsminister Merete Riisager havde forståelse for problematikken, men ifølge artiklen i Morsø Folkeblad den 8/11, afviser Merete Riisager, at de små gymnasier er truede. De skal ”bare” effektivisere. Det er sket og sker på Morsø Gymnasium, for selvfølgelig skal vi tage hensyn til, at bruge skatteborgernes penge bedst muligt! Derfor er det lykkedes at undgå røde tal indtil nu. Fra 2019 ser det anderledes ud. At rektor Kurt Sonne Thomsen kigger fremad og forudser et underskud i 2019 må betragtes som rettidig omhu. Det er ikke at se ”spøgelser”, så der er al mulig grund til et opråb.

Såvel erhvervsuddannelserne som gymnasierne er nødvendige i HELE Danmark. Det skal være tilgængeligt at få en ungdomsuddannelse, hvad enten man vælger HHX, STX, EUD eller noget helt 4. Et Danmark i balance!

At råbe op er noget andet end et OPRÅB. Dette er et OPRÅB med en opfordring til HJÆLP fra politikerne på Christiansborg!

Og så kom den gode nyhed. I Vedtagelsestekst V9 under forespørgselsdebatten fra den 7/11 fra Folketinget, læser jeg lige nu, fredag den 9/11, at: ”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at se på forholdene for de mindre gymnasier i de tyndt befolkede områder”. Tak. Vi tror på, at det nytter med OPRÅB

Forfatter

Related posts

Top