Læserbrev: Kære politikere…

Læserbrev af
Tage Odgaard Nielsen, formand for DI Thy/Mors og adm. direktør i Frontego A/S

Nu varer det ikke længe, inden vi skal ned og sætte vores kryds til folketingsvalget. Og det ser desværre ud til, at virksomhedernes vilkår ligger langt nede på prioriteringslisten. Både hos politikerne og hos danskerne generelt. Debatten handler i langt højere grad om at fordele pengene end om, hvordan vi tjener dem.

Her i Thy og på Mors synes jeg faktisk, at vi har en god og fælles forståelse af, at et stærkt samfund behøver stærke virksomheder, som skaber vækst og job. Der bliver lyttet til erhvervslivets behov, og vi føler os værdsat blandt både borgere og politikere. Omvendt kan virksomhederne heller ikke klare sig uden skoler, pasningstilbud og infrastruktur, som kommune, region og stat leverer den anden vej. Det er den gode cirkel, vi har i Danmark. Og den er så vigtig for vores succes.

Sådan bør den fælles forståelse være i hele landet. Danske virksomheder og deres medarbejdere bidrager med 550 mia. kr. til pengekassen gennem skatter og afgifter – om året. Det viser en DI-undersøgelse af virksomhedernes ”velfærdsaftryk”. De penge kan bruges til grønne initiativer, forskning, lavere skatter, infrastruktur, sundhed og mange andre ting, der kommer samfundet til gavn. Det er derfor indlysende, at jo bedre, virksomhederne klarer sig, desto flere medarbejdere kan de ansætte – og desto større kan virksomhedernes velfærdsaftryk blive.

Min største bekymring er derfor, at virksomhederne er ved at løbe tør for det brændstof, som holder gang i væksten: Nemlig medarbejdere. Og det gælder ikke mindst her i Thy og på Mors, hvor det kan være rigtig svært at finde de medarbejdere, der er brug for. Det betyder, at mange af os allerede i dag er nået til et punkt, hvor vi må sige nej til nye ordrer.

I de seneste år har virksomhederne haft megen gavn af udenlandske medarbejdere og seniorer over 60 år. Det er i høj grad dem, der har været med til at skabe opsvinget i dansk økonomi. Alligevel ønsker nogle politikere at give ret til tidligere pension – også til arbejdsdygtige medarbejdere. Nogle politikere er også i mod at give virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække udenlandske medarbejdere. Jeg er oprigtig bekymret for, at det kommer til at lægge en dæmper på den fantastiske udvikling, som vi blandt andet har oplevet her i Thy og på Mors.

På virksomhedernes vegne vil jeg derfor opfordre såvel borgere som politikere til at huske på, at virksomhederne og velfærdssamfundet er en del af samme gode historie. For kun hvis virksomhederne og deres medarbejdere får de bedst mulige rammer for at skabe lokale job og vækst, har vi råd til at skabe den fremtid, vi alle sammen drømmer om.

Forfatter

Related posts

Top