Læserbrev: Kære Ellen…

Åben brev til sundhedsminister Elle Trane Nørby skrevet af
Peter Therkildsen (V) Regionsrådsmedlem, og medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Kære Ellen.

Jeg sidder som kommunalbestyrelsesmedlem, og medlem af regionsrådet. Som følge af dette, har jeg ofte været over udsat for mistroiske påstande i forhold til den kommunale medfinansering (KMF).
Jeg har forsøgt at sætte mig ind i reglerne og de indberetninger der ligger bag beregningerne.

Det har været meget vanskelig for mig at komme med valide forklaringer.

Fra tid til anden har vi konstateret at beregningerne har været på baggrund af uhensigtsmæssige indberetninger vedrørende hospitalskontakter. Eksempler på dette er:
– Dobbelt registreringer ved overførsels mellem hospitaler, – tolkning af ambulante og stationære indlæggelser, – forskellige praksis fra hospital til hospital mm.
Herudover har man ændret på beregningsgrundlaget over tid. Støre og mindre aktivitetsbestemt andel, og ydelses priser (DRG) værdier som ændrer sig.

Nu fastfryser man så KMF for resten af 2019 som jeg har forstået.
Det kan være ugennemskuelig at forstå hvad dette betyder. Vi prøver i kommunen at hindre indlæggelser, for derved at spare penge, som vi så kan bruge på det nære kommunale sundhedsområde. Det skal vi så ikke mere i 2019, hvis det er ud fra et økonomisk tilgang?

Selvfølgelig handler vi ud fra et menneskelig tilgang, men det er svært at navigere i reglerne og de til stadighed ugennemskuelig beregninger.

Jeg sender også denne mail til sundhedsdatastyrelsen, med det håb, at man herfra vil fremlægge beregningerne til Morsø Kommune, så man her kan få mulighed for at kontrollere, om det stemmer overens med de data man har i kommunen. Altså det vi reelt har betalt i 2018.

Nu har jeg forstået at KMF fortsat skal være en del af finansieringen af sundhedsvæsenet, også efter en sundhedsreform.

Derfor må det være af stor interesse at gennemskueligheden tilvejebringes, og at kommunernes opgaveløsning påvirkes af, at en indsats for eks. kronikker og ældre medicinske borgere tilgodeses af en økonomi der kan sidestilles med, at pengene følger borgeren.

Med venlig hilsen

Erslev Mors.

Forfatter

Related posts

Top