Læserbrev: Ja – fælles om Ørodde!

Læserbrev af Ellen Philipsen Dahl, Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og medlem af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune for Demokratisk Balance

Blot for lige at slå det helt og endegyldigt fast – Demokratisk Balance arbejder stadig målrettet for, at Ørodde i Nykøbing skal være og forblive for de mange – og ikke kun for de få!

Susanne Overgaard skrev i sit læserbrev i Nordjyske den 27. november, at politikerne på Mors, med ”Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030”, nu planlægger – citat: ”privat boligbyggeri på en stor del af arealet”.

Det er ikke korrekt. Men jo – det er korrekt, at Morsø Kommune ansøger om at få området indlagt som byzone.

Og hvorfor så det? – Fordi det er en forudsætning, hvis vi på nogen som helst måde i fremtiden skal gøre os forhåbninger om få lov til at videreudvikle området til et bynært, rekreativt område med natur- og fritidsfaciliteter for alle.

Demokratisk Balances holdning til anvendelse og udvikling af Ørodde er præcis den samme som tidligere fremlagt: Eneste område med mulighed for udstykning af private byggegrunde er arealet, hvor den nuværende campingplads er placeret. (Dette areal er allerede på nuværende tidspunkt kategoriseret som byzone.)

Resten af hele dette bynære naturområde skal derimod forblive rekreativt, med et væld af fritidsmuligheder for alle.

Østerstrand skal oprenses, så den igen fremstår som børne- og familievenlig badestrand med let tilgængelighed. Nye badebroer, helårs omklædningsfaciliteter, sauna, vildmarksbade. Måske en badeanstalt i den nuværende Roklubs bygninger, med frilufts-wellness. Campingplads på det ”gamle” NIF stadion, knyttet sammen med Vandrerhjemmet – gerne forvandlet til et smukt badehotel med skaldyr på menuen og udeservering om sommeren, og hvor turister, gæster og morsingboer kan nyde det helt unikke skovareal, i samspil med boldbaner, tennis- og cricketarealerne….

Ja, mulighederne er utallige, hvorfor det også er vigtigt, at vi med Udviklingsplan 2030 inddrager borgerne i videst mulig omfang, så alle ideer og holdninger kan blive hørt.

Men netop fordi Demokratisk Balance har fastholdt visionerne omkring anvendelsen af arealet – ja så ved vi også, at det er nødvendigt at få hele området indlagt i byzone, hvis vi skal gøre os forhåbning om at veksle drømmen til virkelighed. Uden dette vil intet kunne lade sig gøre – ingen omklædning til den støt voksende gruppe af seje helårs-badere – ingen campingplads eller vildmarksbade – ingen is-cafe med mulighed for et ”pittstop” i forbindelse med aften- eller søndagstraveturen. Ingenting!

Så derfor – hvis dette fantastiske område ikke blot skal forfalde og blive mindre og mindre attraktivt og anvendeligt for ALLE, så ønsker Demokratisk Balance, ligesom de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, at indlemme området i byzone.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top