LÆSERBREV : Inklusion af specielle børn på Mors, hvor er vi i dag ?

Af Leo Sørensen
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Demokratisk Balance.

Inklusion af specielle børn på Mors, hvor er vi i dag ?

I 2013 aftalte Kommunernes Landsforening og regeringen, at de havde et mål på 96 % af inklusion af specielle børn i folkeskolen.

Ikke mange kommuner kunne leve op til de mål.

På Mors var man glade, vi opfyldte målet, var den politiske melding.

I konsekvens heraf blev specialskolen Lindegaardsskolens ene afdeling ved Solbjerg lukket, og eleverne blev flyttet ind på Erslev skole og eksisterende folkeskoler.

Men var skolerne på Mors forberedt godt nok til denne opgave?

Her og nu ca. 4 år efter kan der på kommunens hjemmeside læses : Specialtilbud til børn med særlige behov findes på alle folkeskoler.

På skolernes hjemmesider kan læses : Erslev Skole har specialtilbud for børn med autisme og sociale – og emotionelle forstyrrelser. Der kræves en faglig vurdering for optagelse på skolen.

Hvor er alle de andre børn i dag ? Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, tidligt skadede, ADHD, Asberger Syndrom, Dawns Syndrom, HVOR ER DE ?

Jeg ved ikke hvor mange elever, det er lykkedes at få inkluderet, men ud fra skolernes hjemmesider er der 47 elever visiteret/indskrevet i Erslev, og umiddelbart ser jeg 2 klasser på på M.C.Holm skole med i alt 14 elever, og der er 2x klasser på Dueholmskolen, så omkring 70-80 elever, der ikke er inkluderet.

Hvis jeg tager fejl med de tal, er jeg sikker på, at jeg bliver rettet.

At være handicappet er at være bragt i situationer, hvor ens forudsætninger ikke slår til.

Vi skal i samarbejde med skole og hjem finde en plan for hver enkelt af disse elever, så de får det bedste undervisningsforløb.

Demokratisk Balance vil arbejde for, at den uddannelse af personale, som skal iværksættes, kommer til at bedre vore forudsætninger for at skabe både rum og udvikling for børn med anderledes forudsætninger.

Min baggrund for dette læserbrev er 10 år som leder af en specialklasserække i Varde kommune med ca. 80 elever og 20-25 ansatte.

Forfatter

Related posts

Top