Læserbrev: Ib Poulsens falske bekymring for fiskeriet

Læserbrev af
Jan N. Hansen, Formand for Hanstholm Fiskeriforening og Formand for Danmarks Fiskeriforenings Kreds Nord

Det er yderst sjældent, jeg er enig med Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen. Men det skete for nylig, da han i et læserbrev udtrykte sin bekymring for, at dansk fiskeri har udsigt til at miste 200 mio. kr. det kommende år som følge af en planlagt reduktion af brislingefiskeriet i Nordsøen. Ib Poulsen skrev, at han var bekymret – både som fiskeriordfører og som nordjyde.

Jeg og mine kolleger er også bekymrede. Så langt er vi enige med Ib Poulsen. Men vi har ingen grund til at tro, at Ib Poulsens pludselige omsorg for det danske fiskerierhverv er ægte. Interessen hænger nok mere sammen med, at vi står over for et folketingsvalg, hvor Ib Poulsen gerne vil genvælges netop i Nordjylland.

Den pludselige interesse for det danske fiskerierhverv kommer efter flere år, hvor Ib Poulsen har jagtet fiskerierhvervet i en grad, som ikke er en ordfører værdigt. Ingen sager har været så små, at Ib Poulsen ikke har benyttet dem til at få opmærksomhed og til at begunstige nogle få kystfiskere på bekostning af det store, samlede fiskerierhverv – og reelt også den nordjyske fiskeindustri.

Fra dansk fiskeri har vi set måbende til. For os har det set ud, som om dansk fiskeripolitik er blevet styret af ganske få politikere, som benytter chancen til at pleje egne interesser – blot fordi man har kunnet mønstre et flertal og fordi man sidder på et afgørende mandat.

Eksemplerne er mange, og fælles for Folketingets beslutninger har været, at man ikke har lyttet til flertallet af fiskere. Tværtimod er Folketingets fødevareudvalg blevet trukket rundt i manegen af ikke mindst Ib Poulsen, som har tromlet udvalget med henvisning til, at ”vi har et flertal bag os”.

Den slags gør det svært at tro på Ib Poulsens pludselige interesse for industrifiskeriet af brisling.

I sit læserbrev bebrejder han også fiskeriministeren, at hun ikke vil mødes med fiskerierhvervet. Den kritik klinger også hult, når den kommer fra Ib Poulsen, som i dén grad har vendt dansk fiskeri og Hanstholm Fiskeriforening ryggen. Det har ganske enkelt ikke været muligt for mig at få ham i tale trods gentagne forsøg siden januar 2017.

Jeg undrer mig: Hvordan kan man være valgt i Nordjylland og være fiskeriordfører uden at have kontakt med Kreds Nord og Hanstholm Fiskeriforening og kun være i dialog med nogle få kystfiskere? Og hvordan kan man få nogen til at tro, at man interesserer sig for det danske fiskerierhverv, når man i flere år politisk har arbejdet på beslutninger, der generelt forringer forholdene for det danske fiskerierhverv?

Den førte politik har gravet dybe grøfter mellem det organiserede fiskerierhverv, Folketinget og myndighederne. Énøjede politiske udmeldinger har ført til mistænkeliggørelse af et helt erhverv og har kostet dansk fiskeri mange millioner kroner. Og den førte politik har givetvis også kostet mange industriarbejdspladser i Nordjylland.

Det skal vi huske, før vi hopper på Ib Poulsens pludselig ’omsorg’ for fiskerierhvervet og Nordjylland.

Forfatter
Top