Læserbrev: Hvorfor kommer de unge ikke tilbage?

Læserbrev af Tony Ubbesen
Enhedslisten, Mors

Hvorfor kommer de unge ikke tilbage?

I kommuner langt fra de store uddannelsesbyer håber man på at få de unge mennesker tilbage, som er draget ud for at uddanne sig, men Morsø kommune ligger i bunden, når det gælder tilbageflytning. Både Thisted og Skive kommuner ligger markant højere. Det er tankevækkende, at de mennesker der faktisk kender til øen, fordi de har haft deres barndom og ungdom her, ikke køber ”den gode fortælling om Mors”.

Pilen peger på borgmesteren og kommunalbestyrelsen. På Mors har vi en kommunalbestyrelse, som i ord propaganderer for fortællingen om det gode liv på Mors, men som i handling gør det modsatte, Her er nogle konkrete eksempler.

På Mors har vi nogle erhverv, som er meget miljøbelastende. Hvis der opstår konflikter mellem borgernes interesser og erhvervsinteresser, lader kommunalbestyrelsen erhvervene vinde hver gang. Hvem gider flytte tilbage til øen til hørm fra svinestalde og gyllelugt, når der i praksis frit kan proppes flere dyr ind på svinefarmene uden at kommunen kræver rene og lugtfrie løsninger? Eks. svinefarmen ved Ejerslev Lyng.

Der er så smukt på Mors. Men hvem tør flytte tilbage til øen til drømmeboligen i smukke omgivelser, når man ved at drømmen hurtigt kan smadres, fordi kommunalbestyrelsen uden at blinke er villig til at dispensere fra sin egen planlægning. Den ser ingen problemer i at tillade placering af megastore byggerier i beskyttelsesværdige naturskønne områder. Eks. minkhallerne på Nordmorsvej.

Hvem gider flytte tilbage til Mors, når kommunen uden videre ændrer i en lokalplan, så stærkt miljøbelastende aktiviteter får lov til at placere sig klos op ad villakvarterer? Eks. Lokalplanen for Nørrebro.

En god kommune skal også kendes på, hvor godt den passer på sine svageste borgere. Også her kniber det med den gode fortælling. For Morsø kommune scorer stadig tårnhøjt, når det drejer sig om hjemviste ankede sociale sager, hvor klageren får medhold. Det er mildest talt ikke godt nok.

Borgerne vil tilgive meget, hvis deres politikere er åbne, lydhøre og klare til dialog. Men vi har en historisk lukket politisk ledelse på Mors. Borgmesteren forklarer sig næsten aldrig eller går i dialog. Det har vi set i sager som dem, der er beskrevet ovenfor. Han meddeler sine beslutninger i knap form og optræder i topbureaukratisk stil.

Borgmesterens tro væbner, Meiner Nørgaard, har en helt anderledes, men alligevel også meget lukket stil. Han råber op, skælder ud og underkender på grov vis anderledes tænkende mennesker. Et betegnende eksempel på dette var for nylig, hvor Meiner Nørgaard røg op i det røde felt, fordi nogle borgere med deres egne holdninger til byens nye vartegn – Højbro – tillod sig at mene noget om gelænderets udformning, som ikke faldt i Meiners smag. Det er en umoden måde at diskutere på, og det lukker al samtale.

Hvem vil flytte tilbage til en kommune, hvor man som borger ikke kan blive hørt, men risikeret at blive tromlet ned? Ikke ret mange, lyder svaret fra Danmarks statistik.

Forfatter

Related posts

Top