LÆSERBREV : Hvor var Demokratisk Balance ??

Af Meiner Nørgaard,
Kommunalbestyrelsesmedlem,
Dansk Folkeparti.

Det var med stor interesse jeg gik i gang med at læse læserbrevet fra Poul Kristensen, Demokratisk Balance, vedr. den kollektive trafik på Mors. Da jeg var halv færdig med at læse læserbrevet fik jeg nærmest den opfattelse at Poul Kristensen ikke har siddet i Teknisk Udvalg i de sidste 4 år, og det har han altså. Jeg har netop gennemgået samtlige referater fra møderne i udvalget i de sidste 4 år og har ikke kunnet finde et eneste sted hvor Demokratisk Balance har stillet forslag om noget vedr. den kollektive trafik, endsige haft en anden opfattelse end de øvrige medlemmer af udvalget.

Alle kommuner i Danmark er lovgivningsmæssig forpligtiget til at være medlem af et regionalt trafikselskab, i vores tilfælde er det Nordjyllands Trafikselskab(NT), hvor vi iøvrigt har en lokal repræsentant i bestyrelsen, nemlig Viggo Vangsgaard, uden at vi egentlig har mærket noget til det.

Når vi snakker kollektiv trafik er vi nødt til at dele det lidt op. Den ene del er det der omhandler handicapkørsel, kørsel til læge, sygehus, fysioterapi, genoptræning osv. Så er der den almindelige Flexkørsel der er tiltænkt alle der bor et sted hvor der er minimal  busdrift, man bestiller simpelthen en vogn og kan blive kørt hen hvor man ønsker for et meget lille beløb. Denne ordning kunne sagtens udnyttes bedre af mange på Mors.   Disse ordninger administreres samlet for de nordjyske kommuner af NT og det fungerer ganske tilfredsstillende.

Special skolekørslen udføres, via et lokalt udbud, af øens vognmænd.

Tilbage er der så den egentlige buskørsel som for en del år siden blev ændret til gratis busser. Ændringen skete fordi der på det tidspunkt kørte alt for mange busser rundt uden passagerer, jeg tror ikke at nogen ønsker at vi skal tilbage til det, da det hverken er godt for pengepungen eller miljøet.

Det vi har i dag kan vel kaldes en udvidet skolebuskørsel, og for ikke at starte en hel anden diskussion, vil jeg her sige at et enigt Teknisk Udvalg i hele denne valgperiode har besluttet at folkeskoler og friskoler selvfølgelig skal serviceres på samme niveau.
I Dansk Folkeparti mener vi at der er plads til forbedringer for den del af den kollektive trafik der vedrører den udvidede skolebuskørsel. Som det er nu administreres vores buskørsel også af NT, det mener vi i DF  kan gøres bedre.

I vores valgprogram foreslår vi derfor at Morsø Kommune fremover selv skal administrere vores buskørsel, da vi mener at det kan planlægges bedre på Mors, end som det bliver gjort nu, i Aalborg. Dermed håber vi at de penge vi bruger på det, fremover kan give en bedre service.

Det er velkendt at Demokratisk Balance ikke altid er villige til selv at finde penge til de ting de gerne vil have udført, derfor vil jeg foreslå Poul Kristensen at han og DB støtter op om Dansk Folkepartis forslag, der vil gøre det bedre uden at det koster mere.

Forfatter

Related posts

Top