LÆSERBREV : Hvor gøder man Meiner Nørgaard først?

Af Morten D. Noesgaard
Formand for Dantaxi Nykøbing

Hvor gøder man først Meiner?

Når man læser læserbrevet fra Meiner Nørgaard fredag den 20/10, så kan jeg ikke lade være med at tænke tanken, om at man i Dansk Folkeparti finder det bedst at gøde sine egne marker.

I læserbrevet forklarer Meiner Nørgaard, at man i Dansk Folkeparti gerne ser buskørslen trækkes ud af NT (Nordjyllands Trafikselskab), for at blive styret på lokale hænder i Morsø Kommune.

Jeg er selv stor tilhænger af at man arbejder, støtter og handler lokalt. Men når jeg tænker på hvor meget vi fra taxiernes side, har arbejdet på at holde kørsel lokalt. Så ser det i mine øjne ud til at den lokale styring kommer til handling, når det er til egen fordel.
I det daglige er Meiner Nørgaard ansat som chauffør, hos en vognmand der udfører Taxi-, Flex- og rutekørsel. Jeg kommer derfor til tænke på, om at man med en sådan udtalelse i læserbrevet udnytter sin politiske position en smule til egen fordel.

De lokale taxivognmænd har tidligere udført den lokale kørsel til genoptræning. Men blev pludselig fravalgt, fordi man ønskede at NT skulle stå for udførelsen af denne kørsel. Når man vælger at sende kørslen igennem NT, kan det være en lokal vognmand der udfører denne kørsel den ene dag, og næste dag kan det måske være en anden vognmand fra Hjørring.

Vi stillede os undrende over at man sendte noget velfungerende væk fra de lokale hænder, specielt når man tidligere havde flere kørsler til en billigere pris. Men hvis fordelen måske her, også har været egen vinding, så forstår jeg da godt valget.

Vi har fra Dantaxi Nykøbings side igennem længere tid ønsket opslået flere taxitilladelser, det er her Teknisk udvalg der træffer afgørelse, om der skal udstedes flere tilladelser. Her bliver vi mødt af undskyldninger som, at man ikke har set effekten af færre taxier end tidligere, og at man afventer en ny Taxilov.

Ved Teknisk udvalg sidder Meiner Nørgaard som udvalgsformand, og jeg er tidligere blevet gjort bekendt med at han er inhabil, når der stemmes og dermed træffes afgørelse. Men jeg kan da ikke lade være med at tænke tanken, om der inden afstemning gødes igen til egen fordel.

I øjeblikket er det kommunen der udsteder taxitilladelserne, men når den nye Taxilov træder i kraft, så forsvinder den lokale medbestemmelse mht. udstedelsen af bevillinger.

Derfor kan det undre mig at man ikke gør noget nu, når man nu her medbestemmelse, og gerne vil arbejde lokalt, men det er jo ikke sikkert at det passer ind i egne rækker.

Jeg er desværre begyndt at se frem til den nye Taxilov, men kan da godt blive træt af det nu, hvor Meiner er ved at vågne op og tænke lokalt. Men jeg vil da håbe at man også tænker lokalt efter valgkampen, og ikke kun bruger det til egen vinding under valgkampen, for derefter at pleje sin egen have.

Forfatter

Related posts

Top