LÆSERBREV : Hvor der er vilje er der vej

Af Jette Jepsen
Agervejle 14. V. Hvidbjerg
Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre

Næssundfærgens fremtid ser med et slag sort ud, efter den anden af færgens to koblinger er grunden til at sejladsen er indstillet. For de kommunalpolitikere, der ønsker færgen nedlagt, er der nu et argument for at slå hurtigt til – så kan der blive ro og de kan komme fremad.

Det er meddelt at Færgerådet kaster håndklædet i ringen, hvilket bevirker at færgen kan lukkes allerede pr 1. maj. Man har overladt færgens fremtid i lokale ildsjæles hænder. Det ser jeg unfair. Morsø kommune kan ikke overlade en infrastruktur alene til private borgere. Det kræver i det mindste et fælles ansvar.

Der er i debatten tegnet et dystert billede af Næssund overfarten. “Der er alligevel ikke nogen der sejler med færgen”. Jeg synes, at et passagertal på ca 78.000 i år 2013 er et acceptabelt pænt tal. Det er svært at fastholde eller øge passagertallet når færgen i lange perioder er på værft.
Håndteringen af færgens usikre situation har kostet indtjening i 2014 og nu 2015, både fordi man valgte at undlade at reparere denne kobling, sidst færgen var på værft, selvom der var set slidte belægninger på koblingen, der ville medføre problemer med at holde olietrykket, således færgen ville få problemer med motoren. Der tegnes igen dystre udsigter til endnu en lang periode på værft. Faktisk så lang tid at man nærmer sig tiden hvor indstilling af sejladsen alligevel er nært forestående. Et billede som forhenværende overfartsleder Find Pedersen, ikke kan følge. Det er hans overbevisning at færgen kan være sejlende igen efter en uge, hvis man giver grønt lys for at reparere koblingen.

Ang økonomien, så kom der til behandlingen af budget 2015 ændringsforslag fra både, socialdemokraternes Jacob Kortbæk, Liberal Alliance’s Uffe Korsgaard og undertegnede, hvor der var flere bud på en fremtidige finansiering af færgedriften. Det er stadig ikke udelukket at der kan findes privat medfinansiering via f.eks folkeaktier eller venneforening. Desuden er valgkampen startet til det kommende Folketingsvalg. Et vigtigt tema i valgkampen er udkantsproblematik. Flere Folketingspolitikere søger velvilligt og har søgt muligheder for stats puljemidler til overfarten. Det er bare ikke nu vi som politiker skal trække stikket til Næssundfærgen. Giv den en fair chance.

Jeg vil som lokal politiker ikke være kendt for at rykke stikket til en ældgammel færgested på Mors – hvor der har sejlet færge i mindst 430 år. At lukke Næssundfærgen er en historisk beslutning – den sidste træfærge i Limfjorden, den ene af de sidste to træfærger der stadig er i drift, af 13, der blev produceret af Skibsværftet Søren Larsen & sønner i Nykøbing. Man er nærblind hvis ikke man kan se værdien af den oplevelse færgeturen over sundet er, med den legendariske originale B&W Alpha dieselmotor, hvis motorlyd er hjerterytmen i Næssund. En oplevelse, der understreger vores DNA som Ø. En oplevelse, der værdsættes af turister og besøgende på Mors.

Jeg vil som lokal politiker ikke være kendt for at underminere fælles mærkesager om udkantsproblematikker og infrastruktur til gavn for bosætning og erhvervslivet. Ved lukning af Næssundfærgen udfordrer vi selv et område af Mors, som tidligere har været hårdt ramt af strukturændringer, men som rejste sig styrket, fordi ildsjæle her virkeligt forstod hvad – “sammen er vi bedst” betyder. Her kom en Friskole, spændende “sejl i søen” om Karby Kuber og et forbilledligt Landsby samarbejde – “Landsbyen de syv sogne”. Initiativer, der bidrager til at fastholde bla børnefamilier til området. For mig er Sydmors/Sydthy ligeså vigtig som Nordmors, Midtmors og Nykøbing.

Lad os sammen finde en løsning. Hvor der er vilje er der vej.

Forfatter

Related posts

Top