Læserbrev: Hvad sker der?

Læserbrev af
Uffe Korsgaard, Hvidbjerg.

Jeg undrer mig over udfaldet af processen i forbindelse med ønsket om igen at lade busrute 708 benytte Næssundfærgen.

Et flertal i teknisk udvalg er åbenbart blevet bange for “fars hammer”, idet de ikke kan medvirke til den foreslåede 3 årige forsøgsordning.

En forsøgsordning som formanden for teknisk udvalg selv har medvirket til og aftalt med embedsmænd og politikere fra region Nordjylland under møde d. 26. marts 2019.

Aftalens indhold skal selvfølgelig godkendes i kommune/region. Her stemte formanden så imod den aftale, han selv har indgået. Han har udtalt til avisen, at der bliver tale om dårligere service!

Det tror jeg ikke borgerne på den sydvestlige ende af øen er enige med ham i. Tværtimod.

Det er min opfattelse, at de vil glæde sig, såfremt busruten fremover kan få mulighed for at benytte Næssundfærgen for at komme til Hurup.

Vi er enige med de regionspolitikere og kommunalpolitikere, der i forbindelse med processen har tilkendegivet, at en genetablering af busforbindelse til Hurup via Næssundfærgen vil medvirke til at understøtte pendlertrafikken over sundet, reducere kørslen på vejene, understøtte fritidstilbuddene i området bl.a. Sydthy Kur- og svømmebad, understøtte færgedriften og give en ekstra daglig forbindelse.

Og så har vi et inderligt ønske om en Ø i bedre balance.

Arkivfoto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top