Læserbrev: Hvad laver de dog i Region Nordjylland?

Læserbrev af
SIND-kredsen Nordjylland (Landsforeningen for psykisk sundhed, red.)

Regionspolitikkerne roser sig selv med flere indlæg i Nordjyske den 23. og 24/9, en ros vi i SIND Kredsen Nordjylland er meget uforstående over for.

De har I vores øjne stjålet 23 mill. fra mennesker som er brugere af psykiatrien og brugt pengene til andre ”huller” i regionen. Selv regionsrådmedlem Anny Winter skriver i Nordjyske 25-09-2020 med et opråb.

Vi er meget uforstående og forarget over en sådan beslutning, at man har brugt 23,1 mio. kr. af den ekstrabevilling som folketinget gav til psykiatrien, til at dække et hul i regnskabet, som er
opstået på grund af en ændring af p/l reguleringen.

Med hvilken ret man føler sig berettiget til at bruge penge, der af Folketinget er øremærket til psykiatrien til noget andet?

Vi får næsten altid et klingende nej, da der ikke er afsat penge til frivillig organisation og dette er selv som der i Budgetaftalen 2020 står: ”Gode opvækstvilkår, uddannelse og ambitiøse
forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes borgers behov og vilkår, kan bidrage til at skabe mere lighed i sundhed. Dette kræver et tæt og
ambitiøst samarbejde mellem region, kommuner, almen praksis samt andre aktører i civilsamfundet”.

Vi er mange frivillige organisationer der må betragtes som andre aktører i civilsamfundet.

Det er muligt, at det allerede nu er for sent at nå at bruge alle de 23 mio. kr., men så vil vi i hvert fald kritisere politikerne for at have sovet alvorligt i timen. De har misset en helt enestående chance for, netop for alvor at løfte indsatsen for nogle af samfundets svageste. I stedet ender pengene et sted hvor de ikke er øremærket til.

Vi må forlange af politikerne nu tager sig alvorligt sammen og får brugt så mange af pengene som muligt inden udgangen af året.

Der kunne investeres i indkøb til afdelingerne af aktivitetsting, der kan ansættes flere aktivitetsmedarbejdere og der kan gøres en særlig indsats for at rette op på nogle af de uheldige
virkninger af COVID-19.

Der kan også udloddes en pulje som psykiatriforeningerne kan byde ind på med aktiviteter til at fremme den mentale sundhed i regionen.

Med en sådan tilgang vil der for alvor kunne komme fokus på indsatsen, og indsatsen vil blive tilrettelagt med henblik på opnåelse af resultater til gavn for de ramte og deres familier.

Vi kan faktisk godt overveje at skrive et brev, eller for den sags skyld sende dette indlæg til Folketinget, for så vidt vi er orienteret skal folketinget holde øje med, at de penge de har bevilliget
til dette område også bliver brugt til det rette formål.

Forfatter
Tags
Top