Læserbrev: Hvad har Luther med Rasmus Paludan at gøre?

Læserbrev af
Læserbrev af Inger Isaksen, Nykøbing

Vores folkekirke er evangelisk-luthersk, dvs. at den lægger sig op ad både Biblen og Luthers skrifter.

Luther var reformator i forhold til den katolske kirke og blev fejret med pomp og pragt for et par år siden, da der var 500 år siden, han slog sin berømte teser op i Wittenberg. Og det var der al mulig grund til.

Men Luther var også hadprædikant og hans holdninger til mange emner, bl.a. anderledes troende og kvinder har været med til at præge Europa op gennem tiden.

Om jøder siger han bl.a.:

”de er giftige, bitre, hævngerrige lumske slanger, snigmordere og djævleyngel, som dolker og gør fortræd i hemmelighed, så længe de ikke kan gøre det åbenlyst”

Om kvinder forlyder det bl.a.:

”Man ser også hvor svage og usunde de ufrugtbare kvinder er, mens de som er frugtbare er sundere, renere og lystigere. Men skulle de blive trætte og til sidst dø af at føde børn, skader det ikke, lad dem blot dø af at føde børn, det er derfor, de er her. ”

Og så videre og så videre.

Hvad er pointen i det her?

Alle religioner og/eller væsentlige fortolkninger af disse kan bruges til fanatisme, hvis det er det, man vil. Også kristendommen. Og jeg behøver vel ikke minde om, hvilke konsekvenser bl.a. disse udtalelser kan have haft både omkring kvindeundertrykkelse og 30-ernes Tyskland og mange andre pogromer.

Så når Paludan stiller sig op og argumenterer for, hvor krigerisk og kvindefjendsk Islam er, ja så ser han ikke splinten i eget øje.

Men det er nok heller ikke hans hensigt, et religiøst korstog. Men et korstog mod bestemte befolkningsgrupper af anden etnisk herkomst.

Og at han lykkes med det har de etablerede politikere ansvaret for. Skridt for skridt har de banet vejen for denne fascistiske ideologi ved hele tiden at dæmonisere og skelne mellem ”dem” og ”os” og ikke mindst ved at generalisere og tage patent på, hvad der er ”dansk.”

Jeg behøver vel ikke nævne Martin Henriksen, Kenneth Kristensen Berth m.fl.

Men det rækker også langt ind i regeringen og de øvrige partier.

Vi har en såkaldt integrationsminister, der slipper afsted med at overtræde ministeransvarlighedsloven. Hun misinformerer, tilbageholder oplysninger og administrerer imod lovgivningen.

Det slipper hun afsted med, for det handler jo om ”dem”

Vi har i Socialdemokratiet en fremtrædende politiker Henrik Sass Larsen, som uden blusel siger, at vi skal ”rode os ud af internationale konventioner og domstole”. Og det får ingen politiske konsekvenser for ham.

Ja selv SF rider med på bølgen.

I ghettopakken har man vedtaget, at det, der adskiller en ghetto fra et udsat boligområde er, hvorvidt at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige overstiger 50 pct.

I den forbindelse spurgte Poula Larrain Jacob Mark om SF gik ind for, at etnicitet alene skulle kunne bruges som kriterium for at udpege et ghettoområde (underforstået uden skelen til job, uddannelsesniveau, kriminalitet m.m.), og det svarede han bekræftende på: ”Ja, det gør vi og det har man også gjort tidligere”

Og så stemte SF for ghettoplanen.

Igen en generalisering og legalisering af at skelne mellem ”dem” og ”os”

For mig at se er det sådanne holdninger, der skaber grobunden for fascistiske strømninger og baner vejen for en mand som Rasmus Paludan.

Som et kuriosum her til sidst skal nævnes, at Luther bestemt heller ikke så mildt på den muslimske tro. Den var at sammenligne med den jødiske. Men han havde dog lidt respekt for muslimernes måde at leve på:

” de drikker ikke vin, æder og drikker ikke som vi tyskere, klæder sig ikke så letfærdigt og kostbart, bygger ikke så pragtfuldt, brovter ikke som vi, bander og sværger ikke som vi, udviser stor og fremragende lydighed, respekt og ærbødighed mod deres kejser og herre og har et særdeles fast og velfungerende styre, som vi gerne ville have det i de tyske lande (PS: Luther var antidemokratisk).

Foto: Screendump, Stram Kurs-facebookside.

Forfatter
Top