Læserbrev: Husk børn og unge i psykiatrien

Læserbrev af
Lene Schøler Svenningsen og Jette Jepsen, medlemmer af kommunalbestyrelsen på Mors for Venstre

Vi har en kraftig opfordring til vores gode venner på Christiansborg!

På Christiansborg arbejdes der med en sundhedsreform, som skal forbedre vores sundhedsvæsen. Vores opfordring er, at tænke psykiatrien meget mere ind, sådan at behandlingen virkelig kommer tæt på vores familier, børn og unge, hvor der er psykisk sygdom.

Det er nævnt i udspillet, at der skal dannes sundhedshuse, hvor der er mulighed for, at tænke psykiatrien ind. Til dette er der afsat 4 mia kr. Det er ikke nok, at det skal være en mulighed- vi opfordrer til at, det er “et must”.

I Morsø kommunen – som i andre kommuner – har vi børn og unge, der lider af forskellige psykiatriske lidelser. Der er ofte en lang vej – måske en for lang vej – for at få stillet en diagnose og for at få den rette støtte og hjælp. Mange af vores unge mennesker falder “imellem stolene” i systemet, mellem psykiatrien og de eksisterende tilbud, der er i kommunen.
Dette alene, fordi vores borgere har meget langt til specialerne og der har i mange år været meget lange ventelister på området. Dette er ikke rimeligt.

Vi hilser den nye sundhedsreform så hjertelig velkommen, med målet om at gøre det bedre. At kapaciteten skal øges, kvaliteten skal øges og ikke mindst, at tilbuddene skal tæt på vores borgere.
Psykiatrien som et behandlingstilbud SKAL tænkes ind i sundhedshusene i kommunerne eller i de nære sygehusfællesskab. Psykiatrien som støtte til pårørende til psykisk lidende – ikke mindst til børn og unge – SKAL tænkes ind, således at disse tilbud er tætte på vores børn og unge – så de bliver et reelt tilbud.

Morsø kommune er netop nu med i et projekt “Nye Veje”. Forsøgsprojektet ”Nye Veje” skal skabe bedre patientforløb og lighed i sundhed for morsingboerne. Som et led i dette projekt, blev der afholdt en temadag for 175 medarbejdere i kommunen med overskriften “Børn som pårørende til psykisk syge”. Her blev det tydeligt, hvor svært det er at være barn i disse familier, og at risikoen for, at barnet selv udvikler en psykisk sygdom er stor, hvis ikke familien og barnet får kvalificeret hjælp. Som led i projekt ”Nye Veje”, vil man afprøve nogle tiltag i kommunen, der bedrer sammenhængende forløb mellem region og kommune, og en helhedsorienteret indsats.

Denne gruppe af borgere er ekstremt sårbare. Vi skal gøre det bedre og har netop nu muligheden med den nye sundhedsreform at tænke sådanne erfaringer ind i vores familier, der er ramt af psykiatriske lidelser.

 

 

Forfatter

Related posts

Top