LÆSERBREV : Hus forbi…

Hus forbi…

er navnet på det blad, som udgives af foreningen ”Hus Forbi” med bl.a. det formål: ” At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed” (citat www.husforbi.dk).

Hus forbi var også det borgmester Hans Ejner Berthelsen meldte i lørdagens Morsø Folkeblad, hvor han udtalte, at Mors ikke er interesseret i at oprette asylcenter/-mulighed for nødstedte flygtninge, der pt. flygter fra det totalitære og rædselsvækkende IS (Islamisk Stat), som hærger med vold, drab og voldtægt af uskyldige børn og voksne.

Det er nemlig ikke sikkert, det er en rentabel løsning for kommunen, og så har vi har heller ikke plads, mener borgmester Hans Ejner Berthelsen.

Jeg vil straks tilføje, at der i denne noget overraskende artikel var 2 ting, der beroligede mig. For det første at det var borgmesterens egen personlige vurdering og for det andet, at han understreger, at den endelige beslutning om et evt. asyltilbud på Mors skal diskuteres i kommunalbestyrelsen! Pyha! Godt vi lever i trygge og demokratisk funderede lille Danmark, hvor ikke alle behøver at have den samme mening.

På Mors har vi masser af både hus- og hjerterum, hvis vi altså vil!

Nej, vi har ikke et stort og dertil indrettet bygningskompleks, der kan huse 100 flygtninge. Men det er heller ikke nødvendigt og i virkeligheden heller ikke ønskeligt. Vi har derimod mange velegnede og forskelligartede tomme boliger, fordelt ud over hele øen, hvor de pågældende familier/personer kunne indkvarteres og integreres godt i et nært og aktivt lokalsamfund. Boliger som i forvejen ejes og eller finansieres af Morsø Kommune.

I Morsø Kommune har vi etableret et meget velfungerende ”Velkomstcenter Mors”, med det præcise formål at integrere og byde nye tilflyttere med anden etnicitet velkomne. I Morsø Kommune har vi desuden et ligeså velfungerende ”Sprogcenter Mors”, der i tæt samarbejde med Velkomstcentret ikke alene medvirker til at kvalificere arbejdskraft til vores virksomheder og mindske den truende fraflytning, men også beviseligt er en økonomisk rigtig god forretning for kommunen.

Vi har set, hvordan morsingboerne på hele øen har taget imod de nye beboere, og hvordan samlivet og mødet med nye kulturer har gensidigt beriget og skabt glæde – ikke blot blandt de ”nye” morsingboer, men bestemt også blandt de ”gamle”.

I Demokratisk Balance hilser vi nye borgere velkomne til Danmark og til Mors. Vi glæder os over alle danskere såvel som udlændinge, der vil indgå i og bidrage positivt til det samfund, vi ønsker os. Et samfund, der med respekt for den danske kultur, giver plads til forskelligheden.

I Demokratisk Balance vil vi – i modsætning til et skræmmende stort udsnit af folketingets partier/politikere – gerne være talerør for de mennesker, der ikke selv har valgt deres skæbne. Vi vil gerne tage et medansvar og sætte deres behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed!

Vi glæder os til debatten i kommunalbestyrelsen!

På vegne af Demokratisk Balance

Kommunalbestyrelsesmedlem
Ellen Philipsen Dahl

Forfatter

Related posts

Top