Læserbrev : Hundborg opruster!

Af forældrekredsen ved Hundborg Børnecenter

Bevæbnet med pensler, farver, træplader, bannerstof og klipsemaskiner samledes forældre, børn og bedsteforældre fra Hundborg på Mosevej 76 i søndags for at male og samle store skilte til protest.

Hensigten er at protestere imod Thisted Kommunes planer om at lukke Hundborg Børnecenter:

”Det strider simpelthen mod al sund fornuft de planer Thisted Kommune har med lukninger af institutioner i de små byer i kommunen. Det er to skridt frem og mindst 5 tilbage, på langt sigt” , lyder det fra forældrene.

Flere arbejdsgrupper er nu blevet blev nedsat og grupperne er gået i gang med at bemale, klippe, save, skære, hamre, samt at skrive og telefonere til lokalpolitikerne. Resultaterne er blevet til en række iøjnefaldende skilte, som er sat op langs hovedgaden og der vil blive sat endnu flere op ved private huse.

Derudover bliver der forberedt borgermøde med afholdelse onsdag den 1. oktober kl. 19.00 i Hundborg Forsamlingshus, hvor lokalpolitikere er blevet inviteret. Mindst 6 lokalpolitikere har allerede sagt ja til at deltage.

Hundborg er en by i vækst med et stigende antal børn og børnefamilier på trods af den generelle tendens i Thy. Forvaltningens fremskrivning lyder på 6 nye børn i år – men allerede nu er der født 11 børn i byen, og der er 2 mere på vej. Altså 13 nye borgere i Hundborg!

Men en af konsekvenserne ligger mere og mere klar, hvis kommunen lukker børnecentret:

Nemlig muligheden for oprettelsen af en fribørnehave, hvor det nuværende Hundborg Børnecenter sandsynligvis ville kunne danne de fysiske rammer. Hundborg Børnehave var fra 1971 en selvejende institution og da den overgik til at være kommunal børnehave fik Borgerforeningen tilsagn om, at i tilfælde af lukning skulle bygningen overgå til byen. Dette gælder stadigvæk!

Derudover har Hundborg Friskole ligeledes gjort opmærksom på muligheden for at starte en fribørnehave i tilfælde af lukning. Hundborg er kendt som en rummelig by der tør tage udfordringerne, så oprettelsen af en ny børnehave og evt. vuggestue er velkommen.

Uanset hvad har de seneste uger vist Hundborgernes tro på og vilje til at stå sammen og protestere mod den stadig mere udbredte landsbydød som konsekvens af Thisted Kommunes hovedløse spareplaner.
Fakta: Borgermøde d. 1. oktober kl. 19:00 i Hundborg forsamlingshus. Underskriftsindsamling som protest mod lukning af Hundborg Børnecenter som herefter indsendes til kommunen.

Officielt høringssvar for Hundborg by og omegn
Dette er den officielle indsigelse fra Hundborg by og omegns borgere mod lukningen af Hundborg Børnecenter.

Hundborg Børnecenter skal bevares, fordi:

• Hundborg Børnehave var fra 1971 en selvejende institution og da den overgik til at være kommunal børnehave fik Borgerforeningen tilsagn om, at i tilfælde af lukning skulle bygningen overgå til byen. Dette gælder stadigvæk.

• Hundborg er en by i vækst med et stigende antal børn og børnefamilier på trods af den generelle tendens i Thy. Forvaltningens fremskrivning lyder på 6 nye børn i år – men allerede nu er der født 11 børn i byen, og der er 2 mere på vej. Altså 13 nye borgere i Hundborg.

• Byen er ideel for børnefamilier, idet der er mange muligheder for børnepasning, dvs. dagpleje, vuggestue og børnehave, men også et velfungerende foreningsliv, en Dagli’Brugs og en skov med legeplads. Der er ligeledes en friskole med skoletilbud op til 8. Klasse. Disse tilbud er i høj grad medvirkende til, at unge børnefamilier vælger at bosætte sig i Hundborg.

• Hundborg har en smuk beliggenhed i et stort opland, der naturligt og historisk hører til byen, og hvorfra der kommer mange børn for at blive passet og gå i skole.

• Hundborg Børnecenter er samlingsstedet for byen og lokalområdet, både for unge og ældre, idet forældre og bedsteforældre mødes om børnene. Dette skaber tryghed og sammenhold for børnene. I øvrigt færdes børnene flere steder i byen, f.eks. i Dybdalsgave og Dagli’ Brugsen. Lukkes Hundborg Børnecenter vil ikke alene børnene miste den daglige kontakt med hinanden, men således også forældre og bedsteforældre på tværs af familierne i Hundborg og omegn.

• Set fra både forældre og børns synsvinkel, medfører hele debatten om lukning af Børnehaven en følelse af utryghed og frustration over, at man ikke ved, hvor man skal ”anbringes”. Ydermere vil de børn, som nu går i Hundborg Børnecenter, i tilfælde af lukning, ikke nødvendigvis komme det samme sted hen, da det vil afhænge af, hvor forældrene arbejder. Dette er et voldsomt brud på kontinuiteten for et vuggestuebarn på f.eks. 2 år.

En lukning af børnecenteret vil medføre, at:

• Børnefamilier ikke vil flytte til byen, grundet manglende mulighed for pasning af børnene. Dette kan medføre, at huspriserne falder og unge herboende familier bliver stavnsbundet.

• Der vil være en manglende lyst til at bosætte sig i Hundborg og en ond spiral startes, hvor huse vil begynde at forfalde og byen vil stille dø.

• Familier i Hundborg og omegn vil få større økonomiske og tidsmæssige omkostninger, idet de tvinges til at have to biler, for at kunne køre de længere afstande for at hente og bringe børnene. Det kan endda være svært for nogle familier at få familieliv, arbejde og pasning til at passe sammen, så de bliver nødt til at flytte fra byen.

• De lange afstande til pasningsmulighederne vil give mere trætte og uoplagte børn med en eventuelt ringere indlæringsmotivation, fordi de skal opholde sig flere timer i institutionerne.

• Hvis kommunens plan om meget store børnehuse bliver en realitet, vil for nogle børn virke stort og næsten uoverskueligt.

• Ydermere vil områdets foreningsliv vil blive påvirket negativt, og der vil blive mindre opbakning til arrangementer i byen., fordi et meget vigtigt samlingspunkt som børnehaven forsvinder.

• Generelt vil nedlægningen af de lokale børnehaver og vuggestuer tvinge mange borgere til at flytte fra de mindre byer og dermed Thy, hvilket vil forstærke tendensen med ”Udkantsdanmark”.

Hvis lukningen af børnehuset bliver en realitet, tvinges byens borgere til at:

• Finde en anden pasningsmulighed og det vil højst sandsynligt medføre oprettelsen af en fri- eller privat vuggestue og børnehave, hvor det nuværende Hundborg Børnecenter sansynligvis ville kunne danne de fysiske rammer. Friskolen har ligeledes gjort opmærksom på muligheden for at starte en fribørnehave i tilfælde af lukning.

• En eventuel finansiering af oprettelsen kan finde sted gennem Sparekassen Thy i Hundborg.

• Hundborg er kendt som en rummelig by der tør tage udfordringerne, så oprettelsen af en ny børnehave og evt. vuggestue er velkommen.

• I sidste ende handler det om, at Thisted kommune ønsker indflydelse eller ej!

Forfatter

Related posts

Top