Læserbrev: Helt eller halvfærdigt fortov

Læserbrev af
Bo Fink, radikal kandidat til regionsrådet og Morsø kommunalbestyrelse

At der bliver bygget et fortov på den farligste strækning i Sundby for 1,5 millioner kroner ligger fast efter kommunalbestyrelsesmødet den 9. marts. Det skyldes ikke mindst den lokale byrumsgruppes indsats. Den har indenfor de givne rammer på brilliant vis løst sin opgave. Byrumsgruppen kan dermed sætte endnu et tjek i tjeklisten over de delmål som skulle løses. Gruppen ønskede sig så mange meter fortov som pengene rækker til – og helst hele vejen. Men afgørelsen ligger i kommunalbestyrelsen, og den afgjorde, at pengene slipper op ved Sundbyvej nr. 196.

Hvis der skal ske yderligere med det famøse fortov, er det herfra op til kommunalbestyrelsen. Sagen ligger i politikernes hænder.

Jeg tænker nogle politiske partier ønsker at sætte et endeligt punktum her. I Venstre og DF har der været en indædt modstand mod at anlægge et fortov overhovedet, og Venstres Henrik Jensen sagde på sidste kommunalbestyrelsesmøde, at Sundbyboerne med et fortov rundt i svinget ved NCC nu får, hvad de ønsker sig. I modsætning hertil mener andre partier som SF og de radikale, at beslutningen den 9. marts kun er en etape på vejen til et helt fortov fra havnen til viadukten. Hvad Socialdemokraterne mener, ligger ind til videre hen i det uvisse.

Det radikale Venstre har det mål, at fortovet skal bygges færdigt. Vi håber der kan findes penge til en samlet løsning, når der igen skal fordeles infrastrukturmidler, men et mere realistisk bud er nok, at det kommer til at ske etapevis, som led i budgetforhandlingerne. Hvis dette bliver tilfældet vil Det radikale Venstre for hver etape arbejde efter princippet ”så mange meter fortov, som pengene rækker til”. Men for at skære det helt ud i pap, så ønsker Det radikale Venstre en samlet løsning så fortovet ikke kommer til at henligge som et halvfærdigt projekt. Dette synspunkt lå til grund for Jette Jepsens holdning, da infrastrukturpuljen for 2021 blev behandlet i økonomiudvalget.

Men hvad der kommer til at ske – og om der overhovedet kommer til at ske noget – afhænger i sidste ende af vælgerne. Jeg håber posen bliver rystet godt og grundigt til kommunalvalget i november, så vi kan komme videre.

Forfatter
Tags

Related posts

Top