Læserbrev: Grøn omstilling – fuld skrald!

Læserbrev af
Mikael Fenger, næstformand i foreningen Thys Natur.

På den igen… Lobbyisterne er i gang med “den grønne omstilling”. Det består i, at vi, der bor på landet, skal finde os i, at landskabet og naturen bliver ødelagt ved opstilling af kæmpe vindmøller – men denne gang kan det være endeligt. Hvis først det lykkes at forandre landskabet til et forslummet industriområde – så får vi det ikke tilbage. Vi har i mange år måtte finde os i, at agroindustrien ødelægger vores omgivelser med gyllestank, beskidt og forgiftet drikkevand, giftsprøjtede marker – langt ind i haven, MRSA smitte – som myndighederne fortier og underdriver. Nu skal vi også finde os i, at landskabet og naturen, som vi bor i, bliver ødelagt. Men pas på her: lobbyisterne vil sige til os, at det er for den grønne omstilling – og at vi er nogle bagstræberiske bæster, hvis vi ikke vil ha’ det. Det er simpelthen for at redde kloden, at det her og nu er nødvendigt at ødelægge landskabet og naturen – her, hvor vi bor. Lige pludselig er de blevet så omsorgsfulde over for kloden og klimaet – hvis det altså ikke ødelægger landbrugets konkurrenceevne…

Det er selvfølgelig derfor, at agroindustrien/industrilandbruget nu pludselig rykker: de vil tjene penge! Og vi, der bor på landet – vi skal tåle.

I Danmark er der faktisk et initiativ på vej, som vil forsøge at ændre på det sørgelige faktum, at agroindustrien, som det er nu, ødelægger alt omkring sig. Det kommer fra et samarbejde mellem Real Dania, de store landbrugsorganisationer – Danmarks Naturfredningsforening og en række andre natur – organisationer. Det hedder multifunktionel jordfordeling, og man lover at forelægge det for Folketinget i 2022. Den deraf kommende reform vil blive lige så stor og indgribende, som jordreformerne efter Stavnsbåndets ophævelse – fra 1788 og frem.

Lad os forlange, at de lokale planlægningsmyndigheder, kommunerne, venter på dette initiativ, og ikke giver efter for profithunger hos private projektmagere. Agroindustriens lobbyister er i gang – de inviterer til “informationsmøder”, hvor de lokker kommuner og lokale borgerforeninger med penge – og beværter dem imens.

 

Forfatter

Related posts

Top