LÆSERBREV : Grøn affaldspolitik i Thy

Af Peter Skriver Nielsen (A) 
Kommunalrådspolitiker og kandidat til kommunalbestyrelsen i Thisted
Grøn affaldspolitik
Sortering af vort husholdningsaffald i Thisted kommune blev en realitet i denne kommunalbestyrelsesperiode, en proces der startede allerede dengang vi var tre kommuner og i Sydthy husker jeg det blev taget af bordet fordi nogen husstande så skulle have to beholdere til at stå ved huset.
I 2016 kom det så virkeligt til verden igen, dengang fordi regeringen i 2013 indførte en ny ressourcestrategi, hvis mål er at genanvendelsesprocenten fra husholdninger i år 2022 bliver på 50 %.

Genanvendelsesprocenten for husholdninger i Thisted Kommune var i 2013 18 % og steg i 2015 til 24 %, og for at opnå en genanvendelsesprocent på de 50 % i 2022 foreslog administrationen, at vi burdeindføre en ordning for indsamling af grønt affald (biomasse) i samlet bebyggelse med over 200 indbyggere.
Vi gik igang, for hvad var alternativet ?
Vi kunne vælge ikke at leve op til loven i en kommune hvor vi gerne vil være kendt for det grønne image, eller osse kunne vi tage fat og komme igang, vi valgte det sidste.
Det blev til den ordning vi kender idag, en ordning der vel og mærket blev godkendt med det snævrest mulige flertal, 14 mod 13 hvor jeg og mit parti var en del af de 13 der tabte.
Det betyder osse, at vi må arbejde med den ordning der blev vedtaget og bakke op om den, indtil det bliver muligt at rette på noget af det vi mener der bør forbedres.
Det værste for mig var dog at vi fik forskelsbehandling, en forskelsbehandling der betyder at nogen uden ekstra udgift for den enkelte får afhentet deres affald ved huset eller der hvor deres affald plejer at stå, mens andre må betale for at opnå samme service.
For nogen i samfundet betyder det dog meget mere end det, der er nemlig nogen der ikke selv har mulighed for at kunne håndtere beholderen til skel, og for hvem den ekstra betaling på 400 årligt faktisk betyder noget i hverdagen.
Vi og nogen borgere kundgjorde osse det dengang, og der var osse politikkere der lovede, at det måtte vi finde en ordning på.
Det har dog ikke været muligt endnu.
Vi Socialdemokrater er enige om, dels at det lille problem vil vi arbejde for blir ændret i fremtiden, men vi vil osse arbejde for at vi får udbygget ordningen så alle i kommunen er forpligtet til affaldssortering, blandt andet ved, at arbejde for, at et rent miljø, bæredygtige energisystemer og grøn affaldspolitik bliver vægtet tungt i kommunalt støttet byggeri.
Men vi ønsker osse og vil arbejde for, at den indsamlede biomasse kan bruges i vores egen grønne energiproduktion omkring vedvarende energikilder i kommunen, eksempelvis  ved opførelse af nye større produktionsanlæg i landbruget, hvor der bør inddrages produktion af biogas i dette, ligesom det skal være under former der skal give mulighed for at indsamlet biologisk affald fra renovationen eller fra andre virksomheder kan indgå i denne produktion.
Grøn affaldspolitik er kommet for at blive, men det kan blive meget bedre for os alle i fremtiden.
Forfatter

Related posts

Top