Læserbrev: Frivillighed og Borgerrådgivning

Læserbrev af
Jette Jepsen (RV), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors og KV21-kandidat 

Jeg vil gerne blande mig i debatten vedr. to læserbreve om frivillighed og Borgerrådgivning med denne kommentar.

Det ene læserbrev af Rasmus Christensen, kandidat ved KV 21 for Venstre fra d. 21. september og det andet af Pia Thorsen, kandidat ved KV21 for Enhedslisten fra d. 23. september.

Jeg vil først medgive Rasmus, at frivilligheden er et DNA for Mors. Vores historie bevidner dette ved andelsbevægelsen, friskolerne, frimenighedskirken og forsamlingshuse o.s.v. og derudover et væld af foreninger, der skaber liv, kultur og stærke fællesskaber på Mors.

Et vigtigt arbejde som vi som kommune skal understøtte. Jeg er fuldstændig enig her med Rasmus.

Der er dog noget, der undrer mig i læserbrevet. Rasmus ønsker, at der skal ansættes en person i Morsø Kommune, der står til rådighed for frivillige i foreningsarbejdet. Rasmus beskriver, hvad han tænker denne person skal hjælpe med : at kende regler, kan svare på spørgsmål, har kendskab til de ting der skal søges om ved forskellige arrangementer, kan afhjælpe med at man ikke sender forkerte ansøgninger, og at man får det hele med i en ansøgning – en person alle foreninger kan rette henvendelser til.

Jeg er enig med Rasmus i, at vi skal understøtte de frivillige med sådan en person. Vi har en sådan person i en frivillighedskoordinator – i vores Frivillighedscenter. Jeg har selv i forenings regi som frivillig haft brug for hjælp. I vores tilfælde til digital afvikling af generalforsamling. Her har vi kun mødt enorm hjælpsomhed af vores frivillighedskoordinator. Frivillighedscenteret får min varmeste anbefaling og jeg tror ikke Rasmus vil gå forgæves med de ting han beskriver, han kunne bruge hjælp til. Det er fint beskrevet på deres hjemmeside.

Pia kobler Rasmus’s ønske op på behovet for en Borgerrådgiver. En Borgerrådgiver er en person, der står til rådighed for alle borgere i Morsø Kommune, som kunne hjælpe med præcist de ting i det kommunale system, som Rasmus beskriver, at han som frivillig kunne bruge hjælp til.

En Borgerrådgiver skal sikre borgere i Kommunen vejledning, rådgivning, ankemuligheder samt føre tilsyn med kommunens administration, og dermed sikre borgerens retssikkerhed.

Det kunne være interessant at høre, hvad Rasmus mener om en borgerrådgiver, når han så fint kan redegør for det behov han som frivillig har og er villig til at afsætte penge til. For en borger, der har vanskeligheder kan systemet opleves som en kæmpe udfordring, fuldstændig som Rasmus beskriver det er for frivillige foreninger.

Jeg er helt enig med Pia i, at vi burde have ansøgt puljen, så vi kunne ansætte en Borgerrådgiver i Morsø Kommune, med en økonomisk håndsrækning fra puljen afsat hertil.

Sagen herom er politisk drøftet i økonomiudvalget i maj måned, og det er her vigtigt for mig at informere om at Radikale Venstre ønskede, at der skulle arbejdes videre med ansøgning til puljen til Borgerrådgivning – og det er ført til referat.

Det arbejde, der administrativt var igangsat blev herefter stoppet, da det var det øvrige udvalgs mening. Det er desuden med i Radikale Venstres valgprogram, at vi vil arbejde for en Borgerrådgiver, eventuel i samarbejde med Thisted Kommune, da der forhåbentlig ikke er arbejde for en fuldtidsansat i en sådan stilling i Morsø Kommune.
Puljen er oprettet, som resultat af aftalen om Finansloven 2021 mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Det er et radikalt håb, at der efter kommunalvalget kunne rejses flertal for en Borgerrådgiver i Morsø Kommune.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top