Læserbrev: Fra øretævernes holdeplads

Læserbrev af
Jette Jepsen, medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Radikale Venstre.

Det er ikke tilfældigt, at sagen vedrørende Musikskolen ved ”fødslen” var sat til behandling i Børne & Kulturudvalget, og derudover skulle behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. En sagsfremstilling der åbnede op for, at vi kunne ”ryste” posen og gå en anden vej, end den vej vi har gået siden 2016 – med resultatkontrakter.

Musikskolens bestyrelse var på besøg på B&K udvalgsmødet. Vi har en Musikskole der er i knæ. De er ramt af faldende børnetal, lederafskedigelse, undervisere der kører langvejsfra, og Corona. Men en Musikskole, der ønsker at fortsætte som selvejende på trods af hårde omstændigheder.

Efter drøftelser i udvalget, bla om de 1,8 mio kr vi bruger på Musiksskolen om året på 80 soloelever, fremsætter Venstre deres flertalsindstilling: Resultatkontrakten skal skærpes, den skal være 2- årig, med løbende opfølgning. I Økonomiudvalget tilføjes et ønske om en skarpere visionsplan formuleret af Musikskolen. En indstilling fremsat i politiker sprog, der I mine ører oversat lyder : “Vi kan rigtig godt lide jeres frivillige arbejde. Mere af det, men på visse betingelser: vi giver jer foreløbig 2 år. Resultatkontrakten – altså det I har tænkt jer at “levere” – skal lige tilspidses. I må kunne gøre det bedre, for de mange penge I får. Vi vil have en løbende opfølgning på målsætninger. Så kan vi holde øje og kontrollere at vi får det, vi skriver kontrakt på.” Da sagen kommer i økonomiudvalget – skal der lige skrues lidt mere på samme knap : “den visionsplan som I har fremlagt, den beder vi jer om at formulere skarpere – det var ikke rigtig godt nok”.

Der er vist ikke meget at diskuterer om, hvem i kommunalbestyrelsen, der har det største indblik i musikken og Musikskolens situation: Tore Müller og Jens Dahlgaard. Deres indsigt og holdning blev ikke mødt.

Jeg kan ikke få denne prisende tale for frivillighed, tillid overfor bestyrelsen og bestyrelsens udfordringer til at passe sammen med resultatkontrakt. Det er så meget en torn i øjet på mig. Jeg mener, at vi politikere her har et ansvar, som vi skal tage på os.

Mit ændringsforslag er ikke en holdningsændring. Det har jeg understreget på skrift og i tale. Det er et kompromis. I et kompromis giver man sig gensidigt. Hvis Venstres indstilling kunne få en anden ordlyd, som mit ændringsforslag er et oplæg til, så var jeg villig til at gå med i flertallets indstilling om at bevare en selvejende musikskole. Det står her klart at udfaldet på sagen ikke vil blive en kommunal musikskole. Derfor mit ændringsforslag. Det er ikke fundamentalt for mig, at musikskolen fremover skal være en kommunal, men jeg mener, at det i situationen er den bedste fremtidige løsning. Mit ændringsforslag er for Musikskolens skyld. En borgmester kan ændre i formuleringen for at samle tilslutning til en sag, og det var mit sidste strå.

Hanne Haldrup spørger til min mission. Den er klar: at kæmpe til sidste minut for en løsning, der var bedre end det flertallet havde indstillet. For at der kommer ro omkring Musikskolen på Mors.

På kommunalbestyrelses mødet var det tydeligt, at resultatkontrakter er mantra for både Demokratisk Balance og Venstre. Så der var ikke noget at mødes om i et kompromis. Jeg havde bedt om at få mit ændringsforslag til afstemning inden kommunalbestyrelsesmødet. Under Kommunalbestyrelsesmødet blev min hensigt, at ville møde Venstre & co i et konstruktivt løsningsforslag mødt med dogme snak, mantra’er – og sågar kaldt skizofrent og en “ommer”…….

Ved afstemningen, så jeg ingen mening i et kompromis med den holdning mit ændringsforslag mødte på vejen. Så jeg valgte at træde et skridt tilbage igen. Stå klart og tydeligt på, at en kommunal musikskoletilbud er den bedste løsning, hvor vi står idag. For mig den eneste rigtige måde at stemme på. Jeg havde budt op, men der skal to til en vals.

Troværdighed: Det er andre der må dømme i, hvad de opfatter troværdigt.

En ting er klart – jeg tager alle de kampe der skal til, for mig er det sagen. Jeg gør som jeg har gjort, længe inden jeg kom i kommunalbestyrelsen. Jeg har taget kampe mod politiske beslutninger, som jeg opfatter er helt forkerte, længe inden jeg trådte ind i Kommunalbestyrelsen. Det bliver jeg ved med, også selvom det er øretævernes holdeplads.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top