LÆSERBREV : fokus på unge med stress

Af Kjeld Bak (A)
Kandidat til kommunalbestyrelsen på Mors

Et af tidens trend er vækst. Man skal være endnu større, endnu bedre, endnu smukkere, få endnu bedre karakterer i skolen. Alt skal måles og dokumenteres. Smarte ure og tidsmaskiner er uundværlig for at se, om man er blevet lidt bedre end i går.

Vi lever i en konkurrencetid, hvor vi ræser afsted for at nå toppen.

Men – hvor langt skal vi nå? Er det rimeligt at udsætte så mange mennesker for et pres, som de slet ikke er bygget til.

I dag ser vi børn allerede i skolealderen med symptomer på stress og depressioner og med store vanskeligheder med at klare skolegangen. Vi ser også mange voksne mennesker, der ikke kan klare det stadigt voksende tempo på arbejdspladserne. Disse symptomer ender ofte med at blive længevarende, hvis der ikke gribes ind i tide.

Derfor skal der være mulighed for hurtig og gratis psykologhjælp, så symptomerne ikke udvikler sig til psykiske sygdomme.

Det vil helt sikkert gavne det enkelte menneske, som kan fortsætte uddannelsen eller arbejdet. Måske kan man i mange tilfælde helt undgå medicinering.

Men det bedste vil være forebyggelse ved at sætte kravene til sig selv og hinanden ned, og i stedet ”vækster” i livskvalitet og nærvær.

I det hele taget er jeg meget optaget af, at folk med psykiske diagnoser får hjælp til at få et godt liv. Der er ingen tvivl om Socialdemokratiets holdning. Alle skal have del i velfærden – også folk med psykiske sygdomme.

Forfatter

Related posts

Top