Læserbrev: Fokus på Ørodde

Læserbrev af
Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune

Så kom der atter fokus på Ørodde, og det er dejligt, for området er en usleben diamant, som rummer mange muligheder. Muligheder, vi i fællesskab skal udnytte – vel at mærke med omtanke.

På baggrund af en artikel i Nordjyske 15. september er vi nødt til at have lidt baggrund med, når emnet skal drøftes:

Helt tilbage i 2010 blev der udarbejdet kommissorium med en helhedsplan for området på Ørodde omfattende campingpladsen, boldbanerne, anlægget (delvis), vandrerhjemmet og badestranden efter nærmere fastlagt afgrænsning. Formålet var bl.a. at give campingpladsen og vandrerhjemmet bedre forretningsgrundlag, styrke det rekreative miljø/tilbud både for borgere og turister. Samt at koordinere udflytningen af NIF til Dueholm Mark, nu kaldet Multiparken, for blot at nævne nogle af ønskerne til formålet.

Udflytningen af boldbanerne er kommet på plads. De øvrige ønsker til formålet venter stadig på at blive realiserede.

Og kigger man i kommissoriets punkt vedrørende budget, er der beregnet en udgift for udflytning af baner og en indtægt på salg af et antal byggegrunde (den nuværende campingplads). Denne indtægt skulle bl.a. være med til at finansiere oprettelsen af Multiparken i den sydlige del af Nykøbing.

Der er i kommunalbestyrelsen, som jeg oplever det, et ønske om at komme videre med planerne for Ørodde. Området er derfor optaget i kommuneplanen for den kommende planperiode. Og det er optaget som et udviklingsområde. Får vi ikke det ønske opfyldt, er det eneste vi kan foretage os på Ørodde at slå græsset. Og det er der i mine øjne ikke udvikling eller store fremtidsperspektiver i.

Med henvisning til artiklen i Nordjyske kan man fristes til at spørge, om en enkelt journalist og et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem skal lykkes med at skabe en stemning, hvor al udvikling er af det onde.

Og man fristes også til at spørge, hvornår 80 opslag på Facebook er blevet til ”folket”?

For Nordjyskes formodede beskedne oplag på Mors er 80 likes sikkert mange, men dog begrænset i forhold til de godt 20.000 indbyggere her på Mors. Indbyggere, der i øvrigt alle vil blive taget med på råd, inden den færdige plan for Ørodde foreligger.

Personligt har jeg ikke på noget tidspunkt mødt nogen, der ønsker at bebygge hele Ørodde. Men jeg har til gengæld mødt mange, der gerne vil udvikle på området til fælles gavn for hele Mors.

Som det er nævnt i kommissoriet tilbage fra 2010, så knytter tankerne om bebyggelse sig alene til den nuværende campingplads, og det giver da god mening, idet campingpladsen støder direkte op til et boligområde. Attraktive grunde, der kan sælges og være med til at sikre øget bosætning, som vel ingen kan være modstandere af?

Jeg vil også gerne spørge: Er det en kommunal opgave at eje en campingplads eller et vandrerhjem? Ville det ikke være en fornuftig øvelse at undersøge mulighederne i et evt. salg?

Skal vi videre med udviklingen, og skal vi have mulighed for at flytte campingpladsen og udvikle på vandrerhjemmet, er det en betingelse, at vi i kommuneplanen får området optaget som et udviklingsområde. Salg af grunde på den gamle campingplads, salg af arealer til en evt. ny campingplads og salg af vandrerhjemmet kunne give kommunen et økonomisk råderum, der kunne bruges til yderligere udvikling af vores dejlige ø.

Jeg er ikke i tvivl om, at der vil være såvel udefrakommende som lokale investorer, der vil være interesseret i at udvikle på et så unikt område. Tæt på byen – men stadig til gavn for hele Mors.

Får vi området optaget som et udviklingsområde, giver det mulighed for, at vi kan igangsætte arbejdet. Et arbejde, hvor der skal indhentes forslag og ideer. Jeg er sikker på, at der er mange, der har lyst og evner til at tænke både spændende og kreative tanker for det helt unikke område.

Jeg synes også, det skal nævnes, at selv om Morsø Kommune ikke har kunnet hente indtægter fra Ørodde, som det var tanken i kommissoriet, så er vi faktisk lykkedes med at investere et tocifret millionbeløb i Multiparken. Vel at mærke samtidig med, at der er ført en ansvarlig økonomisk politik i Morsø Kommune.

I min verden handler det om at skabe gode vilkår for os, der allerede bor her og samtidig sikre, at vi har noget godt at tilbyde tilflyttere. Det får vi altså ikke ved at nulstille udviklingen og frasige os alle muligheder og nøjes med at slå græsset på Ørodde. Vi opnår det ved at se på alle muligheder og i fællesskab udnytte dem – med omtanke.

Som nævnt i indledningen ser jeg Ørodde som en usleben diamant. Lad os i fællesskab slibe den og glædes over, at vi har muligheden. Lad os i fællesskab sikre grundlaget for vækst på Mors. Vækst, som skaber den velstand, der giver os råd til velfærd.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top