LÆSERBREV : Fokus på børn og udvikling på Mors

Af Tage Andersen (V)
Kandidat til Morsø Kommunalbestyrelse for Venstre

Som ny i kommunalpolitik løber der mange tanker og ideer gennem hovede. Hvis jeg er så heldig og dygtig, at jeg får stemmer nok til at sidde i Morsø Kommunalbestyrelse de næste fire år, så vil jeg arbejde for følgende emner:

Flere og endnu bedre tilbud til børn og unge.
Morsø Multipark er en glimrende ide, og jeg er sikker på, at området vil blive et særdeles attraktivt område for børn og unge i den sydlige del af Nykøbing By.

Derfor støtter jeg op om den videre udvikling på dette område. Det er dog for mig MEGET vigtigt, at de mindre idrætsforeninger og idrætshaller ude på øen bliver støttet i deres arbejde. Ingen tvivl om, at de slås hver dag for at få aktiviteter for børn og unge til at køre rundt. Børnene kommer ikke af sig selv. Der skal hele tiden tænkes nyt og innovativt for at trække dem væk fra telefon, ipads og computerne og ind i foreningslivet.

Foreningslivet har en fantastisk virkning på de unge. Det er medvirkende til, at de holdes bort fra kriminalitet og misbrug. Men sandelig også kraftig medvirkende til, at de får et sundere liv med motion og socialt samvær med andre børn og unge, hvilket på sigt vil spare kommunen massevis af penge.

De mange hundrede frivillige i vore foreninger gør et kæmpe stykke arbejde, og for Morsø Kommune er det jo nærmest GRATIS arbejdskraft – derfor skal vi bedst mulig støtte dem i dette arbejde. Idrætshallerne på vores Ø er veldrevne og kører godt – dette er blandt andet på grund af et godt samarbejde med kommunen. Idrætshallerne har et stort socialt og motionsmæssigt ansvar i lokalsamfundene. Dette SKAL bevares og måske udvikles.

25 års reglen for tilskud afskaffes
25 års reglen for tilskud afskaffes (aktivitetstilskud og lokaletilskud gives i dag kun til børn og unge under 25 år) eller i hvert fald skal der kigges alvorligt på ordningen. Hvis en idrætsforening sætter gang i aktiviteter for folk over 25 år (eks. Seniormotion) går det indirekte ud over foreningens tilskud til de unge. Det er ikke fair og motivere ikke til at holde befolkningen aktive. Igen bør vi kigge på hvordan vi kan hjælpe vore frivillige ude i foreningerne.

Bevar og støt op om alle skoler – både folkeskoler og friskolerne på Mors.
Det er unikt for vores Ø, at vi kan tilbyde så frit et valg af skole for vore børn. På Nordmors har vi Naturfriskolen, som med stort engagement og masser af hårdt arbejde har fået en god skole op og kører til stor glæde og gavn for den nordlige del af øen.

Ligeledes har man i Bjergby, Sundby, Lødderup, Ørding og Øster Jølby Friskoler, der gør det fantastisk. Vi bør forsætte med at give dem gode arbejdsbetingelser, således at vi kan holde folk i landdistrikterne og måske tiltrække nye til den fantastiske natur og landsbyliv, som der findes rundt omkring. Vi har nu en skolestruktur med folkeskoler i Øster Jølby, Vils og Nykøbing, som sammen med friskolerne udgør et godt tilbud for vore børn og for folk, der ønsker at flytte til øen.

Tiltrækning af nye borgere:
Jeg har været inde på vores skolestruktur og idrætsstruktur, som helt sikkert er medvirkende til, at nye tilflyttere vil se nærmere på en bolig på Mors. Hvad mangler der så for de flytter hertil og ikke vælger ”Cold Hawaii” ?

– Byggegrunde til favorable priser i landsbyerne.
– Forbedret infrastruktur. Bedre busforbindelser og Færgefarten over Feggesund skal sejle til kl. 22.00 året rundt.
– Men mest af alt skal vi forsætte med at være en partner for erhvervslivet. Firmaer som Imerys (tidl. Damolin)bør vi sørge for får gode muligheder for udvikling. Det er meget vigtigt, at Morsø Kommune forsætter det gode samarbejde med firmaer og erhvervsrådet, således at det for nye firmaer bliver attraktiv, at kigge mod verdens bedste Ø.

Turismen
Vores fantastiske natur, der er så forskelligt fra det barske og stejle nord til det mere rolige og flade syd bør vi ”brande” endnu mere. Vi har unikke attraktioner som blandt Jesperhus, Gågaden, Kulturmødet og vore museer, der hvert år tiltrækker turister til øen. Vi kan gøre det endnu bedre hvis vi finder ind til det helt rigtige ”Brand” og virkelig kommer ud over kanten med det.

Med ønske om en god fremtid for hele vores Ø.

Forfatter

Related posts

Top