Læserbrev: Flertallet ligeglad med Sydvestmors

Læserbrev af
Bo Fink, Enhedslisten på Mors

Selvom der ligger ledige penge i NT’s kasse, vedtog flertallet i kommunalbestyrelsen på sidste møde, at samfundsværdien af en direkte busrute 708 mellem Nykøbing og Hurup er 0 – nul – kroner. Selv ikke en beskeden forsøgsordning kunne det blive til. Det er noget af en melding til borgerne på Sydvestmors!

Mest kritiske var Hanne Haldrup, Ellen Philipsen Dahl samt Meiner Nørgaard. Borgmesteren var som sædvanlig tavs. At sende bussen med færgen er at smide pengene ud af vinduet, var deres direkte budskab. I følge disse tre ordførere vil midlerne derimod kunne få et positivt afkast ved at blive brugt på endnu ukendte trafikale/ikke trafikale projekter i og omkring Nykøbing.

Dette står i skærende kontrast til indholdet af en henvendelse som 10 kommunal- og regionspolitikere fra lokalområdet, herunder Hans Ejner Bertelsen, Meiner Nørgaard og Ansgar Nygaard sendte til region Nordjylland sidste efterår. Jeg var også medunderskriver på Enhedslistens vegne. I denne skrivelse satte vi fokus på de positive effekter af at genoprette den direkte regionale forbindelse over Næssund. Den hidtil velfungerende forbindelse led jo et dødeligt knæk, da Næssundoverfarten blev indstillet, og omvejen over Vildsund jog kunderne væk.

I henvendelsen stod, at en direkte rute vil

– Understøtte pendlertrafikken over sundet

– Reducere kørslen på vejene

– Understøtte fritidstilbuddene i området bl.a. Sydthy Kur- og Svømmebad

– Understøtte færgedriften

– Give en ekstra daglig forbindelse

Borgmesteren understregede sagens vigtighed i pressen.

Men da sandhedens øjeblik indtraf, vendte Hans Ejner Bertelsen, Meiner Nørgaard og Ansgar Nygård på en tallerken. De ville ikke bevillige en krone, da det viste sig, at kommunen selv skulle til lommerne. Så blæse være med Sydvestmors.

Fra 1. august er det derfor slut med direkte kollektiv trafik mellem Nykøbing, Sydvestmors og Hurup. Nærmeste vej går via Thisted.

Socialdemokraterne, derimod, har hele vejen stået ved deres underskrifter, og har fremhævet værdien af et treårigt forsøgsprojekt. Socialdemokraterne anviste også en finansiering, der ikke belaster den ellers så hårdt trængte kommunale kasse med en krone. Det skal de have ros for.

Sagen viser, at i den nuværende kommunalbestyrelse kan Venstre fedtspille, skalte og valte efter forgodtbefindende, men hvor sundt er lige det? Min konklusion er, at Morsø kommune ikke kan være tjent med et enevældigt Venstrestyre. Det dræber al udvikling, ja selv beskedne initiativer på forsøgsbasis.

Foto: Enhedslisten

 

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top