Læserbrev: Flere overnatningsmuligheder, tak

Læserbrev af
Ib Poulsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune

Thisted by har et slogan:  Støt lokalt, handel lokalt.

Det budskab er desværre ikke nået til kommunalrådet.

Thisted camping, som generere ca 20 mill kr, årligt, som ligges i og omkring thisted by, risikere at lukke pga af flertallet i kommunalbestyrelses beslutning om, ikke at give tilladelse til at campingpladsen fortsætter med de 180 pladser som de har i dag og som var antallet da den nuværende ejer overtog pladsen i god tro, mht antal pladser.

I stedet har kommunalrådet pålagt ejeren at reducere antallet af pladser med ca 25%, med den risiko at campingpladsen må lukke.

Det er, trods alt, de færreste erhversdrivende, som kan klare en sådan omsætningsnedgang. Thy nyder godt af de mange turister som kommer til vores kommune, vi har meget at byde på, nationalparken, cold hawaii, det gule rev, mm, dette kræver mange overnatnings muligheder, muligheder som der ikke er for mange af.

Med en lukning af thisted caming, bliver turisterne tvunget til, i højere grad at se sig om efter overnatnings muligheder i andre kommuner, med det tab, som det medfører, for de handelsdrivende i Thy.

Det er DFs håb at de handelsdrivende vil tage fat i kommulrådet og få den på andre tanker.

I DF ønsker vi flere overnatningsmuligheder i kommunen, ikke færre.

Foto: Steen Brogaard

Forfatter
Tags

Related posts

Top