Læserbrev: Fingrene væk fra vores dagpenge

Læserbrev af Niels Jensen
Formand, 3F Thy-Mors

Hvad har en chauffør eller stuepige fra Nykøbing eller en tjener eller maskinfører fra Thisted til fælles?

Blandt andet, at de kan blive afskediget med relativt kort varsel, sammenlignet med mange andre lande med et mere fastlåst arbejdsmarked, hvor ansatte har lange opsigelsesvarsler. For vi er her i Danmark blevet enige om et system, der bygger på tryghed til gengæld for fleksibilitet.

Lidt firkantet sagt har lønmodtagerne i Danmark valgt at acceptere korte opsigelsesvarsler mod at de til gengæld kan få opkvalificering og dagpenge når de bliver ledige. Det system kalder vi flexicurity. Problemet er bare, trygheden bliver mindre og mindre mens dagpengedækningen gradvist bare falder og falder.

I 1995 fik den gennemsnitlige LO-arbejder med maksimal dagpengesats dækket 61 pct. af sin løn. I dag er dækningen faldet til knap 54 pct. og i de kommende år vil dækningen falde til godt 50 pct. Det svarer til, at dagpengene er blevet 2.500 kroner mindre værd siden 1995. Og at dagpengene bliver forringet med yderligere 1.300 kr. om måneden i de kommende næste syv år. Vi taler før skat.

Vi opfordrer derfor politikerne til øjeblikkeligt at stoppe udhulingen af dagpengedækningen i stedet for at gamble med grundpillen i vores velfungerende flexicurity system. For med de konstante dagpengeforringelser er flexicurity-filmen for længst knækket. Og hvis lønmodtagerne ikke er sikret en ordentlig og fair kompensation ved ledighed, så må vi som fagforeninger sikre vores medlemmer på en anden måde.

For eksempel i forhold til længere opsigelsesvarsler og større tryghed i ansættelsen. Det vil gøre danske virksomheder mindre fleksible og det vil i sidste ende gå ud over deres konkurrenceevne. Det vil samtidig føre til færre skatteindtægter og flere på overførselsindkomster. I forvejen er dagpengesystemet en forsikringsordning, hvor medlemmerne selv financierer en stadig større del af udgifterne. Og hvis opbakningen til dagpengesystemet forsvinder fordi politikerne gambler med den, så bliver forsørgelse af arbejdsløse i sidste ende dyrere for de offentlige kasser.

Så kære politikere, fingrene væk fra vores dagpenge.

I skulle i stedet passe godt på det flexicurity-system som udlandet misunder os for. Alt andet er da en udhuling af den sunde fornuft.

Forfatter

Related posts

Top