Læserbrev: Find 5 fejl eller se muligheder

Læserbrev af
Hanne Haldrup, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse for Venstre

Regeringens udspil til en sundhedsreform – og behandlingen af denne til Kommunalbestyrelsesmødet den 5. marts – har givet anledning til mange læserbreve, primært fra de kommunalt valgte socialdemokrater. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne vil diskutere reformen, og vi er glade for, at Regeringen – med Venstre i spidsen – tør tage et opgør med gældende praksis for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med patienten i centrum.

Men som udgangspunkt vil jeg anføre, at jeg synes, at udspillet med fordel kunne have været behandlet på et temamøde, hvor kommunalbestyrelse og embedsmænd kunne have diskutert udspillet grundigt igennem, og hvor det ikke ville handle om medieopmærksomhed.

Set fra mit perspektiv bruger de kommunale socialdemokrater et landspolitisk regeringsudspil til at profilere sig. Det må de jo så have brug for!

Kristian Jensen, finansminister, skriver i sit læserbrev den 4. marts: ”For regeringen er det vigtigste ikke at bevare regionsrådene. Det vigtigste er, at patienterne bliver ordentligt og kompetent behandlet så tæt på deres hjem som muligt”.

Jeg er enig, for det handler om de bedste muligheder for patienterne, og det nødvendiggør en omlægning af det nuværende system.

Debatten er blevet til en mærkelig rodet blanding af visioner, målsætning og økonomi, herunder nedlæggelse af regionsrådene i sin nuværende form. De gode intentioner kommer på den måde til at træde i baggrunden, og det er ærgerligt.

”Ulven kommer”, råber Lauge Larsen, John Christiansen og Jakob Kortbæk. ”Embedsmandsstyre”, siger Lauge Larsen; ”Sundhedsreformen kan blive en tikkende bombe”, siger John Christiansen ”, jf. læserbreve 8/3 og 12/3. ”Vil pengene følge med?”, spørger Jakob Kortbæk, jf. artikel den 6/3.

Det lyder nærmest som om Venstre beskyldes for ikke at ville demokratiet. Vi vil demokratiet, men vi vil også nytænkning. Politisk/demokratisk bliver der – mig bekendt – forhandlet om, at flere kommunalt valgte skal med i de 5 Sundhedsforvaltninger. I de 21 Sundhedsfællesskaber bliver borgmestre og socialudvalgsformænd repræsenterede. De kommer dermed tættere på de beslutninger, der påvirker kommunernes økonomi. Altså en styrkelse.

Og for at slå det fast: Det er ikke en spareøvelse, der er i gang. Der tilføres 6 mia. kroner i en Nærhedsfond for at styrke det nære sundhedsvæsen, ligesom der uddannes flere sygeplejersker og læger og akutberedskabet sikres.

Lad os nu tage de positive briller på i stedet for at så tvivl og finde ”fejl”. Sund skepsis er på sin plads, men at undlade at se muligheder i udspillet er ikke konstruktivt.

I Venstre Mors tror vi på, at det dygtige embedsværk og de dygtige medarbejdere vi har, vil løse opgaven til perfektion, når den kommer.

Og lad os så bruge vores tid og kræfter på Morsø Kommune. Det er her, vi kan være med til at gøre en forskel, så det bliver endnu bedre at bo og leve på Mors.

Forfatter

Related posts

Top