Læserbrev: Farvel Region Nordjylland

Læserbrev af
Bo Fink, pt. regionsrådsmedlem for Enhedslisten

”Som brødre vi dele, jeg tager det hele”. Sådan følte jeg det efter afstemningen om Strandgården i Regionsrådet. Afstemningen førte til at Morsø kommune berøves vigtige arbejdspladser. Det blev en brutal regional konfrontation. En enig og samlet gruppe af lokalt valgte regionsrådsmedlemmer fra Thy og Mors ønskede at få sagen yderligere belyst, men de fik kun støtte fra 5 andre kolleger. Resten gjorde kort proces.

Fra mig skal lyde et tak til disse fem kolleger. Deres støtte var begrundet med ønsket om fair play, og ikke fordi de nødvendigvis er enige med os om selve sagen. De fem er hele Dansk Folkepartis regionsrådsgruppe og min kollega fra Enhedslisten.

Konfrontationen gjaldt storebror gl. Nordjyllands amt og lillebror Thy-Mors.

Men hvorfor denne konfrontation?

Region Nordjylland blev skabt ved politisk beslutning i 2007 og var et kunstprodukt. Uden traditioner for samarbejde blev nordjyder fra gl. Nordjyllands amt og vestjyder fra gl. Viborg amt tvangssammenbragt. Bygholm Vejle adskilte dengang som nu to meget forskellige virkeligheder. Virkeligheder, som regionens politiske ledelse aldrig rigtigt har gjort sig umage med at få integreret. Derfor stemmer vælgerne ved de regionale valg stadigvæk vidt forskelligt øst og vest for Bygholm Vejle. I gl. Nordjyllands amt hører man radio NR og ser TV Nord. I Thy og på Mors hører vi stadig radio M/V og ser Tvmidtvest. Vi har ingen fælles referencer.

Det betyder så, at vi stadig er helt blinde og uforstående for hinandens problemstillinger, og ingen forandring er i sigte.

I den aktuelle sag udtaler regionsrådsformand Ulla Astman, at det ikke er regionens mål at sikre arbejdspladser ved at drive Strandgården. Det er selvindlysende for hende, men uforståeligt her. Desværre for os er hendes standpunkt politisk ufarligt. Men tænk hvis hun udtalte ”det ikke er regionens mål at sikre den 3. limfjordsforbindelse”. Dette ville med stor sikkerhed skabe oprør i motorvejsbæltet omkring Aalborg, og hun ville lynhurtigt være politisk fortid. Herude vestpå ville vi nok være ligeglade.

En region med så store kløfter, og hvor aktiviteten koncentreres østpå, er ikke bæredygtig. I begyndelsen så det ellers lovende ud, bl.a. kom lægeuddannelsen til Aalborg i 2010. Men ulemperne er blevet for store, og tiden er inde til at komme videre. Det må være i Morsø kommunes interesse, at midlerne til det nære sundhedsvæsen i fremtiden kommer direkte til kommunen i stedet for de skal ad en omvej gennem regionen. For mit vedkommende håber jeg, at Region Nordjylland opløses, når den varslede sundhedsreformen træder i kraft.

Foto: Enhedslisten

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top