Læserbrev: Farvel og tak til regionerne

Læserbrev af Meiner Nørgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem på Mors, Dansk Folkeparti

Lige siden oprettelsen af Regionerne har Dansk Folkeparti kæmpet for at få dem nedlagt.

Regionerne er et unødvendigt, fordyrende og meget bureaukratisk led i den offentlige sektor. I et lille land som Danmark kan staten og kommunerne sagtens forestå udførelsen af de opgaver der er, bla. i sundhedsvæsenet. I Regeringens nye sundhedsudspil ser det ud til at det lykkes at få Regionerne nedlagt.

Her umiddelbart efter offentliggørelsen af sundhedsudspillet har der været sporadiske protester imod det. Protesterne kommer mest fra den socialistiske del af Danmark, plus nogle nuværende Regionsmedlemmer rundt omkring i landet. Det er som om de opfinder nogle skræksenarier, der ikke har noget med virkeligheden at gøre, fremfor at se på alt det positive i forslaget, men det er vel desværre blot forventeligt at nogen reagerer på denne måde. Bla. vil de have det til at fremstå som om sundhedssektoren bliver mere centraliseret, hvilket på mange punkter ikke er rigtigt. Jeg tror det bliver svært at centralisere mere end Region Nordjylland gør, hvilket er til megen stor ugunst for udviklingen i vores område.

Nogle af de vigtigste tiltag i sundhedsudspillet er at Regionerne nedlægges, staten overtager sundhedsvæsenets økonomi, der dannes 5 sundhedsforvaltninger der skal stå for driften af sygehusene og akutberedskabet. Der oprettes 21 sundhedsfællesskaber, bla. et i Thisted hvor Morsø Kommune skal være repræsenteret. Dette betyder et bedre samarbejde mellem læge, sygehus og kommune, hvilket er til stor gavn for patienterne. Der afsættes yderligere 6 mia. kr. til sundhedsvæsenet frem mod 2025, disse penge skal bruges til at styrke nærtilbuddene i sundhedsvæsenet, noget som vi alle har ønsket i lang tid. Der skal uddannes flere læger og sygeplejesker, hvilket der er hårdt brug for.

Nu håber jeg at flertallet på Christiansborg står fast og vedtager sundhedsudspillet, så vi en gang for alle kan sige farvel til Regionerne og dermed en bedre udnyttelse af pengene, det betyder at mange behandlingstilbud kommer tættere på borgerne, til gavn for ikke mindst vore mange ældre medborgere.

Forfatter

Related posts

Top