LÆSERBREV : Farvel Månegris !

Af Esben Oddershede (V)
Næstformand i Klima-, miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune

Den konservative kandidat til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune Niels Klingenberg Vistesen føler sig åbenbart kaldet til at gøre status over månegrisprojektet i et læserbrev i Limfjord Update den 2. oktober.

Det er for så vidt i orden, hvis ikke det var for at gøde jorden for, at der dannes myter.

For det første er det forkert at bruge Nationalpark Thy som løftestang for at styrke egne argumenter.

De love og regler der er for naturbeskyttelse er nøjagtig de samme inden for nationalparken som de er udenfor. Det betyder at nationalparken ikke i sig selv påkalder sig en særstatus på det punkt.

Visionen om Egebaksande som et nyt vådområde, krydret med lidt naturplejekvæg eller får sammen med gæssene og krondyrene indlemmet i nationalparken er interessant. Men det strider nok lidt mod Niels Klingenberg Vistesens ønsker om at understøtte slagteriet og følgeerhvervene.

Det er direkte forkert at påstå, at processen var mærkværdig og præget af personlige interesser. Her er der i den grad lagt op til, at der dannes myter.

Sjælden har der i en miljøgodkendelse været så meget offentlighed – og krav om aktindsigt, som i Månegrisprojektet. Derfor er der heller ikke noget, der skal ”afdækkes”, ligesom det er noget vrøvl at stille spørgsmålstegn ved politikeres habilitet, af den simple grund, at sagen aldrig blev politisk behandlet.

Jeg bliver så træt af, at der stilles tvivl om Thisted Kommunes sagsbehandling i den sag. Må jeg stilfærdig minde om, at Miljø- og Fødeklagenævnet efter en særdeles detaljeret sagsbehandling gav kommunen medhold i den miljøgodkendelse, der var givet til projektet. Derfor er det også direkte misvisende og grænsende til populisme, når skribenten skriver: ”Jeg tror, også borgerne har fået et indblik i, hvor grelt det kan stå til med sagsbehandlingen, høringsfrister og personlige og politiske særinteresser, og at de ønsker noget bedre og mere ærligt fremadrettet”. Det er så nedsættende bemærkninger, at det tenderer injurier.

Det virker lidt virkelighedsfjernt, hvis Niels Klingenberg Vistesen, der betegner sig selv som en ordentlig konservativ, der går ind for ordentlighed og redelighed. Hvis han tror, at man bare lige drager til København for at få ændret på eksempelvis Husdyrbekendtgørelsen, så tager han gruelig fejl. Sådan spiller klaveret ikke. Det vil han opdage, hvis han sætter sig ind i reglerne, eller hvis det lykkes ham at blive valgt til kommunalbestyrelsen den 21.november.

Egebaksande har nu en ny ejer, der giver udtryk for, at der måske på sigt etableres en svineproduktion på ejendommen. Det er der grund til at ønske held og lykke med.

Tilbage står, at Thy formentlig gik glip af et udviklings – og forskningsprojekt, der ville skabe arbejdspladser og sætte nye standarder for dyrevelfærd og miljø i svineproduktionen.

Foto  Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top