LÆSERBREV : et grønnere Mors

Af Jakob Kortbæk
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokraterne på Mors

Et grønnere Mors

I sådan en valgkamp som vi står overfor, så er der ikke mangel på ambitionen indenfor erhverv-, ældre- eller turismeområdet.

Men er der et sted, hvor der desværre har manglet ambitioner, så er det for naturen på mors. Vi skylder Mors og de næste generationer efter os at passe på vores natur. Som kommune skal vi have den ambition også at udvikle vores natur og skabe mere af den.

Selvom Mors ser grøn ud, så er det i dag kun 4% af Mors, der dækket af skov. Et tal der desværre beskriver en af fortidens synder, som vi skal have rettet op på.

Men udover dette, så skal skovene skal også bruges aktivt. Vi skal benyttes nye skovområder til at give morsingboerne bedre friluftsmuligheder og gavne naturen. Bynær skov kan tilmed gøre kommunen attraktiv for tilflyttende borgere og virksomheder og kan medvirke til at beskytte grundvandet.

Legind er i dag et godt et eksempel på hvordan en aktiv brug af skovene kan skabe attraktive muligheder for udflugt og motion. Senest er der lavet permanente mountainbikeruter, som trækker folk til Mors både til hverdag og på ferie.

Det er på høje tid, at vi går fra at tale om, at der skal være mere skov og vi begynder at plante træerne. Derfor skal vi arbejde hen imod, at øge andelen af skov på Mors og derudover skabes nye muligheder for at bruge skovene aktivt til gavn for alle.

Forfatter

Related posts

Top