LÆSERBREV : Er godt Arbejsmiljø dyrt ?

Af Tommy Ahrensberg
Næstformand og Arbejdsmiljøansvarlig ved Metal Thy-Mors

Er godt Arbejdsmiljø dyrt ? – Her midt en debat i medierne føler Metal Thy-Mors trang til at kommentere nogle af de udsagn, som arbejdsgiversiden fremfører.

Seneste udsagn er fremført fornyelig i Glarmestrenes Fagblad af en arbejdsmiljøkonsulent, der i et indlæg konkluderer ”at det ikke kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø for de danske virksomheder”.

– Hun fremfører bla. ”at man ikke kan tjene penge på et godt arbejdsmiljø”, – hvilket vi hermed vil bestrides og modsige.

Udsagnet står i stærk kontrast til de konklusioner som en netop offentliggjort undersøgelse blandt 2700 offentligt ansatte fremviser. Undersøgelsen viser, at 18 procent af de medarbejdere, som oplever, at der ikke bliver gjort nok for det psykiske arbejdsmiljø, har været sygemeldt inden for det seneste år med arbejdsrelateret stress.

Ifølge undersøgelsen er der også en klar sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og kvalitet i arbejdet. – Kvalitet er vel penge lige i lommen på mester, uanset om man er privat eller offentlig arbejdsgiver ?

En anden undersøgelse fremviser at hele 63 % af de adspurgte i en undersøgelse bestilt af LO svarer, at de er i tvivl om at de kan bibeholde deres nuværende arbejde frem til pensionsalderen, bla. grundet de fysiske forhold på arbejdspladsen. – Dermed finder LO og Metal, at det giver god mening at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, ikke mindst for at bibeholde produktionen indenlands.

– Ifølge LO-beregninger koster dårligt arbejdsmiljø hvert år det danske samfund et beløb på hele 64 mia. kr. årligt. Det fremgår af en rapport, som rådgivningsvirksomheden COWI udarbejdede for LO sidste år. – Her konkluderes det, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig, også når det gælder den økonomiske bundlinje i den enkelte virksomhed.

COWI skønner, at virksomhedernes andel eller udgifter ved det dårlige arbejdsmiljø udgør mindst halvdelen af de 64 mia. kr. – De mange penge dækker typisk udgifter til sygeløn/vikarer, og erstatninger til tilskadekomne. – COWI konkludere at mange virksomheder uden den helt store indsats ville kunne forbedre deres bundlinje med op til 20 %, hvis de fik gjort noget ved det dårlige arbejdsmiljø. – Tilbagebetalingstiden vil i mange tilfælde være under to år.

Hermed er det svært at konkludere andet end at der er klare gevinster at hente både for medarbejderne og arbejdsgiverne ved en øget arbejdsmiljøindsats.

Forfatter

Related posts

Top