LÆSERBREV : En ny begyndelse – osse i Thisted kommune

Af Kurt Wissendorf Møller
Helligsøvej 70
7760 Hurup Thy

En ny begyndelse – osse i Thisted kommune.

Det mest interessante ved det kommende kommunalvalg er unægtelig, hvordan det går Alternativet, det nye parti i andegården.

Alternativet dømmes ikke mange chancer for at komme ind ind i Thisted kommunalbestyrelse, eller da højst med et enkelt mandat. Personligt tror jeg nu det kommer til at gå bedre, men nu får vi jo se.

At Thisted kommunes vælgere bør nøje overveje, om det ikke er i vores fælles interesse, at der vælges Å-repræsentanter til kommunalbestyrelsen, kan begrundes med, at Alternativet ikke bare har mere grønne løsninger på de problemer, vi står i og gode forslag til, hvordan vi håndterer dem. Det afgørende nye er, at partiet eller bevægelsen, repræsenterer en ny måde, der i virkeligheden er af ældre dato, at skabe politik på.

Partiets program er blevet til gennem en fælles skrivning af programmet, hvor medlemmerne har kunnet skrive med direkte via deres computer, indtil programmet er vedtaget i fællesskab.

De opstillede kandidater er nøje udvalgt i en procedure, hvor de skulle opnå mindst halvdelen af de stemmeberettigedes godkendelse, ligesom partiet ikke har bekvemmelighedskandidater til udfyldelse af pyntepladser.

Det helt afgørende er imidlertid, at partiet insisterer på at være et inkluderende parti, hvilket konkret betyder, at den førte politik skal afspejle, at kommunalbestyrelsen er et fællesskab, der har en pligt til at arbejde for fællesskabet og ikke kun for de grupper, der har stillet dem op.

Alternativet repræsenterer, så vidt jeg kan se, en modernisering af det repræsentative demokrati, der i sin nuværende form har spillet fallit, hvis de mange udsagn om politikerlede står til troende.

Klassisk interessevaretagelse, hvor arbejdere stemte på arbejdere og konservative stemte på erhvervslivet for ikke at nævne koblingen mellem venstrefolk og landbruget, er forlængst ude over sidste salgsdato, fordi de interessemodsætninger, der tidligere var bestemmende for partistrukturen, ikke længere eksisterer så massivt, hvorfor det er helt andre afgrænsninger, der er i spil.

Alternativet og den nødvendige modernisering af det politiske system er to afgørende forudsætninger for troen på det såkaldte liberale demokrati.

Alene af den grund bør alle af huse ved valget den 21. november for at støtte moderniseringen af det politiske system. Ikke mindst bør de unge være opmærksom på, at deres situation er den mest udsatte i tider, hvor der er uoverensstemmelse mellem teori og praksis.

 

Forfatter

Related posts

Top