Læserbrev: En helt ny og glædelig situation

Læserbrev af
Lauge Larsen (S), medlem af Regionsrådet for Nordjylland

I disse noget triste coronatider er der ekstra grund til at glæde sig, når der indtræffer noget glædeligt for vores lokalområde.

Regionsrådet i Nordjylland besluttede tidligere på året, at kvalitet skal vægtes højere end pris, når der bydes på regions- og udbudsklinikker.

Det var en klog beslutning.

Her i efteråret blev en række udbuds- og regionsklinikker sendt i udbud, bl. a. regionsklinikkerne i Øster Jølby og i Nykøbing. Der kom mange bud og det endte med, at i Nykøbing bliver klinikken overtaget af Sivakaran Sivayogajeyam og i Øster Jølby af lægehuset Thyland (Klaus Wilbrandt Kjær og Antonio Tivalotti).

Ved at kvalitet kom til at vægte højest undgik man at få store lægekoncerner ind de to steder. De ville nemlig meget let kunne overbyde den enkelte læge. Nu er det i stedet forhold som: samarbejde med kommunen, borgerens mulighed for at se den samme læge hver gang, anvendelse af praksispersonale, fortsættelse af projektet “nye veje” og uddannelse af nye læger i praksis, der blev afgørende.

De to regionsklinikker på Mors, der nu skifter ejere, har tilsammen ca. 12000 patienter, altså over halvdelen af indbyggerne på Mors. Så det må siges at være af stor betydning. Da de læger, der overtager klinikkerne, er forholdsvis unge, er vi sandsynligvis her dækket godt ind i de kommende mange år.

Frem mod 2025 vil der blive uddannet mange nye praktiserende læger. Det betyder efter alt at dømme, at også de klinikker, der i de kommende år kommer i udbud på Mors, kan besættes med familielæger.

En helt ny og glædelig situation.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top