LÆSERBREV : En borgerombudsmand – hjælp til borgere i klemme

Af Tony Ubbesen
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten på Mors

En borgerombudsmand – hjælp til borgere i klemme

Selvfølgelig kan det ske, at borgere føler de kommer i klemme, når de er i kontakt med det kommunale system. Det er der ingen, som ønsker. Men der vil altid være risiko for at situationen opstår, og ikke alle borgere er lige gode til at skrive og tale sin egen sag.

Enhedslisten ønsker derfor, at Morsø kommune får en uvildig borgerrådgiver – vi kalder det en borgerombudsmand – som kan

  • hjælpe med at klage, hvis man er uenig i kommunens afgørelse m.v.
  • give hjælp, hvis man har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • give hjælp til at få genskabt dialogen, hvis der er opstået konflikter i en sag.
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.
  • Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder ved vanskelige samtaler, og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

I Randers har de efterhånden haft en borgerrådgiver i flere år og erfaringerne ser ud til at være gode. Ansættelse af en borgerrådgiver er nemlig ikke en mistillidserklæring til kommunens forvaltning, men derimod en kvalitetssikring af borgernes kontakt med kommunen.

Forfatter
Top