Læserbrev: -Drop de falske påstande

Læserbrev af
Torsten Schack Pedersen, MF(V)-Thisted-kredsen,
Venstres erhvervsordfører

Det er en decideret faktuel fejl, når Simon Kollerup på Facebook (19.02) pointerer, at kun under enevælden har nogen centraliseret mere end Lars Løkke Rasmussen. Den påstand fortjener et langt modsvar baseret på fakta!

Fakta er, at under hans egen formands Justitsministertid, skrumpede antallet af landbetjente i Nordjylland fra 13 til 1. Simon Kollerup glemmer desværre også, at hans parti var med i en bred aftalen om politi- og domstolsreform, som sammenlagde 84 byretskredse til 24, i 2007.

Under den seneste socialdemokratiske regering blev der lukket skattecentre og gik fra 31 til 21 lokale skattecentre. Det har Simon vist også lige glemt i forbifarten.

Jeg er udmærket klar over, at nedtællingen til et folketingsvalg skærper retorikken og filer i argumenternes substans. Jeg er også helt med på, at I læsere kløjes i mudderkastning, men jeg synes dog samtidigt, det er min pligt at træde til, når udsagn er faktuelle forkerte og tenderende til det dobbeltmoralske.

Det er svært at læse af opslaget, hvilke politiske tiltag, Simon Kollerup mener har ”kostet dyrt mange steder i Danmark”. Et slag på tasken er Strukturreformen, som blev slutningen på amterne og begyndelsen på regionerne i 2007. Formålet med reformen var at samle og effektivisere ressourcerne, så hver eneste skattemønt blev brugt mest fornuftigt. En reform som i øvrigt blev stemt igennem med Socialdemokratiets stemmer. Om det er Simon Kollerups anke, må stå i det uvisse. Simon Kollerup glemmer i øvrigt også, at den socialdemokratiske regering i 2013 foretog en evaluering af kommunalreformen. Og foretog mikroskopiske justeringer. Hvis det var så skidt, så undrer det mig, hvorfor Socialdemokratiet ikke gjorde noget ved det, da partiet sidst havde regeringsmagten, og hvor Simon Kollerup i øvrigt var partiets kommunalordfører…

Tilbage til fakta. I min verden er det centralisering, når Hovedstaden tilgodeses på bekostning af landsbysamfund. Og fakta er bare, at da Socialdemokratiet dannede regering mellem 2011 og 2015, blev 237 arbejdspladser flyttet fra Hovedstaden, mens 246 blev rykket til Hovedstaden. Det står i skærende kontrast til, at denne regering har udflyttet knap 8.000 statslige arbejdspladser ud af København for at få mere balance mellem landsdelene. Det har bl.a. betydet, at over 50 arbejdspladser er flyttet til SKAT i Thisted. Det kan vi godt være stolte af! Der var dog ét af regeringens forslag til udflytning af statslig arbejdspladser, som krævede en lovændring i Folketingssalen. Det forslag faldt, blandt andet fordi Socialdemokratiet stemte imod.

Når det gælder politiet, så er der siden 2015 investeret massivt i det lokale politi. Med finansloven 2018 har vi styrket politiet med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021. Vi har øgt optaget af politistuderende, så vi uddanner flere politibetjente. Det skaber nærhed og tryghed, når politiet er på gaden – også uden for de store byer.

Samtidig har vi fået væksten fordelt ud i hele Danmark. Vi har vækst i 98 ud af 98 kommuner. Tilflytningen til byer uden for Hovedstaden, Århus og Odense er stigende. Og så har vi rekordmange danskere i arbejde. Den danske turisme boomer med antallet af overnattende gæster – og det skaber arbejdspladser og vækst uden for byerne.

Senest har regeringen med sit sundhedsudspil sæt nærheden i centrum i sundhedsbehandlingen. Gennem 21 lokale sundhedsfælleskaber øger vi nærheden i behandlingen. Indsatsen mellem sygehuset,

kommunerne og den almene praksis skal styrkes. Vi skal uddanne flere læger og sygeplejersker. Og med en Nærhedsfond på 6 mia. kr. skal vi bl.a. sikre flere akutbiler, sundhedscentre og stærkere kompetencer. Regeringens udspil til en sundhedsreform vil samtidig være den bedste garanti for et fortsat stærkt akutsygehus i Thisted, fordi de 21 sundhedsfælleskaber bindes netop op på akutsygehusene – med andre ord sikrer reformen akutsygehuset i Thisted!

Så nej, Simon Kollerup. Venstre har om nogen været partiet, der sikrer et Danmark i bedre balance. Det er da positivt, at Socialdemokratiet nu også har set lyset. Men lad os venligst holde os til fakta om fortiden – det bliver debatten om fremtiden nemlig meget bedre af.

Foto: Katja Holm

Forfatter

Related posts

Top