LÆSERBREV : DF opstiller “nydansker” på Mors

Af Annfinn Halsagard
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti på Mors
Analog med nydanserne i TV programmet ”Vild med Dans” stiller jeg op som ”Nydansker” i valget til den nye kommunalbestyrelse i Morsø Kommune. I håbet om at kunne være medvirkende til at ændre forskellige ting i vores, ellers, velfungerende kommune.
Mit navn er Annfinn Halsagard, kendt af de fleste, blot som Annfinn da ikke mange husker mit efternavn. Jeg stammer fra Førøerne og kom til Sejerslev for godt ti år siden. Jeg har blandt andet siddet i kommunalbestyrelsen i 8 år i en mindre kommune på Færøerne. Vel nærmere betegnet som i en udkantsdel af Færøerne og derfor godt bekendt med udfordringerne i et yderkantsområde i et ø samfund.
Nu bor jeg dejligt, atter i et yderkantsområde på en ø, men nu i Danmark. Nemlig Sejerslev på Nordmors. Et meget skønt område på øen hvor jeg er meget glad for at bo. Men i den tid jeg har opholdt mig her synes jeg at mange ting er forsvundet fra lokalområdet til fordel for Nykøbing. For eksempel nedlæggelse af et velfungerende plejehjem med, altid, tilfredse beboere, forsøg på nedlæggelse af byens, ligeså velfungerende, skole, hvilket dog, heldigvis, ikke lykkedes på grund af lokale initiativer og den til tider ukritiske nedrivning af udtjente boliger. Boliger som i flere tilfælde, i mine øjne, har kunnet bevares med de rette tiltag.
Derfor stiller jeg gerne op til det kommende kommunalrådsvalg i forsøget på at hindre at alt fra vores, i forvejen trængte yderkant, ikke bliver taget helt bort fra os. At ikke alle vore boliger bliver bortsanerede. Hvis vi skal have en chance for at få nye ø beboere til at flytte til vores område skal der stadig være et sted de kan bo, et sted de kan gå i skole og et sted de kan blive passet når de bliver gamle. Der skal jo være fornuftige vilkår, hvis man ønsker nye folk til øen. Og det gør man ikke ved at trække alt til Nykøbing.
En anden ting jeg godt kunne tænke mig at få kigget på er ”Jobcentret”. Jeg har talt med mange som har oplevet firkantet og stiv sagsbehandling i systemet. Og måske ikke den store effektivitet til at få ledige skaffet i et rigtigt job. Tvært i mod har mange oplevet at blivet henholdt i ressourceforløb og praktikpladser uden egentlig udsigt til et rigtigt job efterfølgende. Og alvorligt langtidssyge bliver indkaldt til månedlige samtaler selv om der ikke er udsigt til en snarlig arbejdsgenoptagelse. Jeg ved godt at det er et lovkrav med hyppige opfølgninger men jeg synes ikke at det i alle tilfælde er ordentlig borgerbehandling. Og øens borgere skal man værne om, uanset hvilken situation de er havnet i, hvis man vil beholde dem. Det er trods alt dem der i sidste ende er med til betale ”gildet”, enten med lidt eller meget.
Disse ting er nogle af de de punkter jeg vil stå for i kommunalbestyrelsesvalget i håbet om at bevare vores dejlige øsamfund, også i fremtiden.
Forfatter

Related posts

Top