LÆSERBREV : det skal være attraktivt at arbejde i kommunen

Af Kirsten Boller
Kandidat for Socialdemokraterne til Kommunalbestyrelsen på Mors

Kommunal valget  nærmer sig, og jeg mener det er er et vigtigt valg, som jeg håber mange vil deltage i, da det jo sætter kursen for de næste 4 år.

For mig er det vigtigt med en værdig og omsorgsfuld ældre pleje  med kvalificerede medarbejdere. Der mener jeg vi står overfor en stor udfordring, da der netop indenfor denne gruppe findes mange medarbejdere som indenfor overskuelig fremtid forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn eller pension.

Mange kommuner omkring os oplever nedgang i ansøgninger til ledige stillinger i ældreplejen. Dette risikerer vi også vil ramme Mors. Jeg mener derfor , at vi allerede nu skal forsøge at gøre det endnu mere attraktivt at søge job her i kommunen.Det kan gøres på flere måder. Man bør bl.a se på , om der kunne gives økonomisk støtte til de dygtige social og sundheds hjælpere, som gerne vil videreuddanne sig til assistenter, men som grundet økonomien ikke magter det.

Gå i tæt dialog med medarbejderne om hvad de mener der skal til for at tiltrække flere ansøgere til de ledige stillinger. Jeg tror på et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor man føler sig værdsat og har tiden til at udføre en værdig og kvalificeret pleje. Det er vigtigt for at tiltrække nye medarbejdere. Vi har alle brug for anerkendelse både privat og i arbejdslivet. Ved anerkendelse stiger arbejdsglæden, og du får lyst til at yde en ekstra indsats til glæde for både dine kollegaer og borgerne.

Det vil jeg arbejde for kommer på dagsordenen, hvis jeg bliver valgt ind d 21/11.

 

Forfatter

Related posts

Top