Læserbrev: Derfor stemmer jeg JA

Læserbrev af
Jette Jepsen, Medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Venstre.

Busrute 708. Derfor stemmer jeg – JA.

JA – Fordi jeg står fast på alle de gode argumenter, som er bragt frem for at bibeholde den oprindelige busrute 708. 

Som det fremgår af Morsø Folkeblad d. 18. oktober 2018, formulerede 10 politikere fra blandt andet Regionen og Morsø Kommune sammen et brev til Regionen. Heri gjorde de sig til talsmand for, at Rute 708 over Næssund understøtter pendler trafikken, færgedrift, fritidstilbud i området, og reducerer kørsel på vejene. Det har givet genklang på Sydvestmors, at en stor gruppe politikere gik ind i “kampen” for området.

JA – Fordi jeg bakker op om min Borgmester, da han ved argumentation formår at få taget sagen vedr. nedlæggelse af busrute 708 af dagsordenen i Regionen (Morsø Folkeblad d. 11. februar 2019). Han udtrykker på Morsø Kommunes vegne, at han er utilfreds med ikke at være blevet hørt, at beslutningen og procedure er uacceptabel.

JA – Fordi jeg bakker op om Borgmesteren i hans argumentation for, at vi får den samme forsøgsordning for at støtte de små gymnasier, som Regionen lavede med Jammerbugt Kommune. Det er Regional udvikling. Vi vil også igen få en chance for at få elever til vores gymnasie i en 3-årig forsøgsperiode.

Morsø Gymnasium er udfordret af faldende elevtal. Fødselstallene – dermed kommende elevtal, viser endnu mindre årgange i kommunen. Vi har brug for elever, der kommer fra vores nabokommuner. Med rute 708 over Næssund – kan en elev sætte sig i bussen i Hurup, nyde en sejltur – og helt gratis blive transporteret direkte til døren på Gymnasiet på Mors. Et Gymnasium som har et unikt Naturfagslokale og det eneste Gymnasium i Jylland med drama på A niveau.

JA – Fordi jeg står bag de, der repræsenterer Morsø kommune – som har bragt sagen ind i Regionen og som har formuleret en aftale med Regionen. Den. 26. marts er der lavet en aftale mellem repræsentanter på direktør og politiker niveau i Regionen, NT og Morsø kommune. Det er den aftale, som vi nu skal godkende.

JA – Fordi det er det eneste rigtige overfor vores samarbejdspartner Regionen og NT, der har lyttet til vores ønske og behov. Aftalen er enstemmigt godkendt i Regionen. Vi er blevet hørt. Vores egne repræsentanter i Regionen, som har argumenteret for sagen, har formået en 100 % opbakning.

JA – Fordi det er sidste chance for at bibeholde regionale midler til en busrute til og fra Hurup. De kommer aldrig igen, når først de forsvinder helt.

JA – Økonomisk medgiver jeg ærgrelsen fra vores Borgmester over, at der forsvinder penge fra Morsø Kommune som Regionen brugte på rute 708 ved den nye aftale. Regionen bruger argumentet, at Morsø Kommune selv nedlagde Næssund Færgen i 2015. Morsø Kommune sparede derved det årlige tilskud til Færgen på 2,3 mio. kr. I dag støtter kommunen foreningen bag færgedriften med 0,5 mio. kr. årligt. Næssund Færgen sejler stort set rutesejladsen som tidligere.

I den nye aftale deles udgifterne 50 / 50 mellem Regionen og Morsø kommune. Vi skal finde de 172.500 kr. årligt, som er Morsø kommunes bidrag. Målet er over 3 år at nå 15 daglige brugere retur pr dag på rute 708. Jeg står ved, at målene i aftalen skal være nået.

Forfatter

Related posts

Top