Læserbrev: Der var (snart) engang…

Læserbrev af 
Peter Skriver Nielsen (A), medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted

…. og siden 1938, har jeg fået oplyst, har der været gennemgående forbindelse til Thisted fra København og omvendt…..

…. men på Lørdag 22:21 sendes den sidste DSB forbindelse mod København fra Thisted og en epoke er afsluttet.

Det er ikke så vigtigt for landet længere må jeg konstatere, for uanset hvor, og hvornår, jeg og andre har gjort opmærksom på det, siden det blev kendt at det var slut ved udgangen af 2020, at den service vi har haft så mange år, og som vi ikke vil af med, så er der ikke ret mange der oprigtigt har lyttet eller gjort noget, og nu hvor man med en undskyldning om, at man kun har tre togsæt til rådighed grundet det nye signalsystem der indføres, så må man stopper man bare et år tidligere end varslet.

End ikke det har kunnet råbe nogen op, ikke engang nogen der ellers kærrer sig om et Danmark i balance, og endnu mere surt er det, at man får oplyst at det er en undskyldning med tre togsæt der kan, men at man faktisk har seks sæt til rådighed.

Har man så taget fejl siden 1938? NEJ….og vi har stadig brug for en direkte linje.

Der er mange mennesker fra begge retninger der er utrygge ved at skulle skifte undervejs, og for hvem det er ganske besværligt, eller måske helt umuligt uden hjælp, men så er vi også nogen der bare nyder, at kunne sætte sig ind i toget, slappe af, læse en bog eller sågar arbejde via den mobilitet der findes online, og nyde man ikke skal spekulere i tider og skift på vor vej gennem vort land.

Dernæst er det uforståeligt at tog til Billund og Aalborg lufthavn prioriteres, frem for elektrificering af strækningen helt til Thy, og således i en grøn tid sikre, at Danmark hænger sammen, også på togdriften hvor det er muligt.

Ligeså uforståeligt er det, at seks midt og vestjyske borgmestre er gået sammen om at skrive et læserbrev til Jyllands Posten, hvor de argumenterer for, at Midt- og Vestjylland ikke bliver en sort plet på det danske toglandkort, hvis landsdelen bliver koblet af, og vel og mærke uden at tage vores borgmester Ulla Vestergaard med, men nej, selv vore nabokommuner og flere lige omkring er i totalt ligeglade med infrastrukturen og forbindelsen til og fra os i forhold til dem selv.

I læserbrevet i Jyllands-Posten skriver de:
“Toget, som hver dag kører mellem Struer, Holstebro, Herning og Vejle, videre til København og tilbage igen, er rygraden i den kollektive trafikbetjening af Midt- og Vestjylland. Det er derfor hele Midt- og Vestjyllands forventning, at strækningen Struer-Vejle med direkte forbindelse til København forbliver en del af hovedjernbanenettet i Danmark i et nyt transportforlig. Det er afgørende, hvis regeringen vil leve op til egne visioner om et sammenhængende Danmark med høj – og grøn – mobilitet mellem landsdelene,” skriver de syv borgmestre, og blandt de seks er de tre nordvestjyder: H.C. Østerby (S) fra Holstebro, Niels Viggo Lynghøj (S) fra Struer og Erik Flyvholm (V) fra Lemvig, hvoraf de to er direkte nabokommuner til os.

Jeg er i øvrigt helt enig med dem, og det tror jeg også vor borgmester og størstedelen af befolkningen i vores kommune er, men hvorfor har i ikke husket os ?

Jeg afventer fortsat hvad vore landspolitisk valgte fra vort område mener, og hvordan de agerer i forhold til vort tab, vågn op, i har intet at tabe, tværtimod…

Lykkes det ikke, så kan i tage teten op, og sikre at Thy Banen, gerne helt til Struer bliver testbane for batteri tog, så spares opkvalificeringen til el drift, og for besparelsen kunne transporten for os der bor her så være gratis…

Forfatter

Related posts

Top