Læserbrev: Der er et prisværdigt arbejde i gang

Læserbrev af
Hanne Haldrup, Gruppeformand Venstre Mors

På LimfjordUpdate.dk d. 7/4 blev der bragt en artikel om Socialdemokratiets forslag til en hjælpepakke i Morsø Kommune. Man kunne få fornemmelsen af, at partiet ønsker at profilere sig i en tid, som er yderst kritisk.

Jeg vælger dog at anerkende, at partiet byder konstruktivt ind.

Artiklen giver anledning til nogle kommentarer, for meget er i gang.

Overordnet vil jeg gerne udtrykke stor tillid til og tilfredshed med den måde situationen bliver tacklet på af Borgmester Hans Ejner Bertelsen, direktionen, forvaltningerne og ansatte i Morsø Kommune.

Efter Regeringens udmelding den 6/4-2020, er den alvorlige situation yderligere forstærket.

Vi er alle bekymrede for det lokale erhvervs- og handelsliv. Gågaden ligger øde hen. Butikker reducerer i åbningstider. Aflysninger af store events som f.eks. Skaldyrsfestivalen og Morsø Festival er en realitet. Hvad der sker med By Night arrangementer og Kulturmødet, er endnu uvist, men der er stor risiko for at også de events aflyses.

Vi er i en krisesituation; ikke mindst erhvervslivet, handelslivet, turismen og brandingen af Mors.

Socialdemokratiet fremsætter forslag om en Energiforbedringspulje på kr. 1,0 mio. Hertil kan jeg anføre, at det punkt allerede er indeholdt i UTM´s dagsorden den 15/4-2020, sag 70, som omhandler energiinvesteringspotentialer. Af sagen fremgår det, at der søges en tillægsbevilling på kr. 4.865.000 for her igennem at understøtte erhvervslivet. Målet er, at kommunen fremrykker anlæg, der kan være med til at holde de lokale håndværkere i gang og fastholde lokale arbejdspladser.

Socialdemokratiet fremsætter yderligere forslag om fremrykning af renovering af anlægget ved Johan Riis´ minde samt renovering af offentlige toiletter. Forslag, som sikkert kan bringes i spil. Kommunens økonomi og en prioritering må så afgøre, hvad der kan sættes i gang.

Mht. støtte til ansættelse af en handelschef, er jeg vidende om, at Borgmester Hans Ejner Bertelsen er i dialog med Formanden for BEU, Ellen Philipsen Dahl, vedr. dette emne, som evt. kan finansieres af BEU´s udviklingspulje.

Slutteligt anføres et forslag om, at kurser/workshops/strategimøder og det årlige budgetseminar så vidt muligt afholdes lokalt. Et forslag jeg til fulde kan bakke op om i den situation, vi står i.

Mit budskab med denne skrivelse er IKKE at lukke for ideer eller konstruktive forslag, men at tydeliggøre, at der er et prisværdigt arbejde i gang over en bred palette, herunder at fremskynde opgaver, der styrker erhvervs- og handelslivet.

God påske

Forfatter

Related posts

Top