LÆSERBREV : Den positive dagsorden i Venstre

Af  Mikael Fenger
Rosvangvej 48 – Jannerup
7700 Thisted

Den 6´ juni var der et referat af Niels Jørgen Pedersens grundlovstale på Limfjord Update; den tale kan godt fortjene at få et par ord med på vejen.

Niels Jørgen Pedersen – og med ham må man formode: Venstre i Thisted – vil fremme den positive dagsorden. Og de går ind for initiativ – frem for protest.

Det er sandelig positivt – især, hvis det havde været mere konkret, men lad os se på det, der faktisk var konkret. Venstre i Thisted vil arbejde for mere bosætning i kommunen. Samtidig priser Niels Jørgen Pedersen naturen i Thy som et stort aktiv – de to udsagn kan forenes til ét: det er naturen i Thy, der skal få folk til at bosætte sig her.

Alle tilkendegivelser, som har lydt over de seneste måneder på diverse møder, som jeg har deltaget i, viser, at dette faktisk er rigtigt. Folk, der bosætter sig i Thy, gør det på grund af naturen. Det er fint, at der også er kulturelle tilbud – og der en del på vej – men vi mangler endnu at se kvaliteten af dem folde sig ud. Ren fjællebod og fodbold kan ikke gøre det alene.

Hvorfor så ikke forstærke indsatsen? Thisted Kommunes eget møde den 23’ maj i Hanstholm – om det åbne land – viste, at man i befolkningen og langt i ind i kommunen selv, politikere og embedsmænd i forening, er bekymrede for, at der er ved at opstå et uoverskueligt slidt på National Park Thy – simpelthen fordi den er ved at drukne i succes. Turisterne kommer året rundt i stort tal. Konklusionen er sådan set ligetil: National Park Thy er for lille! Der er behov for mere plads – for en større nationalpark. Og der er natur nok at tage af. Her er en virkelig positiv dagsorden, der kan forstærke bosætningen i Thy. Hvad vil venstre i Thisted gøre ved den?

Venstre i Thisted vil bygge vældige svinefabrikker i Thy og rejse kolossale vindmøller– vil det mon give bedre muligheder for bosætning i det åbne land – der, hvor naturen faktisk er? Hvem vil mon slå sig ned dér, hvis man risikerer at få en vindmølle på 150 meter eller en svinefabrik i forhaven?

Svinefabrikker og kæmpevindmøller i det åbne land er en fuldstændig fortidig dagsorden – toget er kørt for længe siden. Det er naturen og landbrugets samspil med den, der skal satses på. Det økologiske landbrug er fremtiden – det konventionelle er forbi.

På Sjørring Vold, hvor Niels Jørgen Pedersen holdt sin grundlovstale, står der et egetræ, der er plantet i 1915 – af en kvinde fra Thy. Træet er plantet til minde om året 1915, da kvinderne endelig vandt deres ret i Danmark – stemmeret og valgret.  Det skete ikke uden protester – utrættelige og højlydte gennem mange år. Venstre i Thisted skal være lykkelige over, at vi er nogen, der gider protestere.

Illustration : Mikael Fenger

Forfatter

Related posts

Top